Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Heerhugowaard een reactieve aanwijzing gegeven op het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014’ .

Zij hebben op drie onderdelen bezwaren tegen het plan: paardenbakken en schuilstallen buiten het bouwvak, huisvesten van arbeidsmigranten op voormalige boerderijlocaties en het wijzigen van agrarische bebouwing naar bedrijven.

Op genoemde punten is het bestemmingsplan van de gemeente Heerhugowaard in strijd met de Provinciale ruimtelijke verordening.

Bij de plannen voor de paardenbakken, de schuilstallen en de overnachtingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten gaat het om niet toegestane verstedelijking. Tenslotte zijn GS ook tegen de mogelijkheid van wijziging van bestemming van agrarisch naar bedrijf- of woon functie, omdat nieuwe verstedelijking in het buitengebied niet wordt toegestaan.

Eerdere zienswijze onvoldoende verwerkt


GS hadden de gemeente eerder via een zienswijze al laten weten dat zij bij het conceptbestemmingsplan op deze punten afwijkingen constateerden van provinciale regelingen. In reactie daarop is de gemeente aan een aantal van de eerder geuite bezwaren tegemoet gekomen, echter onvoldoende naar het oordeel van GS. Als gevolg van de aanwijzing van GS treden de bovengenoemde onderdelen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014’ niet in werking.