Nieuwbouw voor het Huygens College, herinrichting van de Middenweg-Zuid en geld reserveren voor de herontwikkeling van het stationsgebied. Drie speerpunten uit het collegeprogramma 2014-2018. En ze worden gerealiseerd. In de begroting 2017 zijn de kosten gedekt. ‘En de gemeentelijke belastingen hoeven niet extra worden verhoogd’, zegt wethouder Leo Dickhoff (Financiën) tevreden.

120 miljoen euro geeft de gemeente in 2017 uit. Meer dan de helft daarvan, 65 miljoen, gaat naar het sociaal domein: bijstand, wmo, jeugdzorg, sport, kunst en cultuur. Voor de bijstand, wmo en jeugdzorg geldt dat een euro uit Den Haag ook een euro voor Heerhugowaard is. Heerhugowaard bestemt geld voor de zorg ook aan de zorg en niet aan andere zaken. De rest van het geld gaat voor het overgrote deel naar onderhoud en beheer van de stad. En er gaat geld naar projecten, zoals de verbouwing van de begane grond van het gemeentehuis.

Huis van de Gemeente 

Het gemeentehuis wordt steeds meer een ruimte voor ook andere organisaties. Dat kan omdat de ambtelijke organisatie krimpt door regionale samenwerking. De afdeling Belastingen is een aantal jaren geleden al verhuisd naar Alkmaar en de afdeling Sociale Zaken begin 2015. Ook door uitbreiding van de mogelijkheden voor thuiswerken zijn minder werkplekken voor de medewerkers nodig. Dat geeft ruimte in het gemeentehuis voor andere organisaties. Zo heeft de GGD met het consultatiebureau er inmiddels onderdak gevonden. Maar die zitten op de begane grond nu een beetje verstopt achterin het gemeentehuis. Met een nieuwe indeling van de entree van het gemeentehuis komt daar verbetering in. In de toekomst zouden ook andere organisaties een plek in het gemeentehuis kunnen krijgen. Het wordt dus steeds meer een Huis van de Gemeente. Ook daarom wordt de begane grond verbouwd. Zo wordt de binnentuin meer een openbare ruimte voor iedereen met bankjes en wordt het bedrijfsrestaurant ook meer een ruimte voor iedereen. Ook de buitenkant van het gemeentehuis krijgt een facelift. Leo Dickhoff: ‘Met de zonnepanelen op het dak en andere voorzieningen binnen is het al een duurzaam gebouw. Dat willen we met een groen aan de buitenkant nog eens accentueren.’

Lagerhuis 

Ook de raadzaal wordt verbouwd. De video- en geluidsinstallatie is sowieso aan vernieuwing toe. Daaraan gekoppeld is ook gekozen voor een nieuwe indeling de zaal. Die krijgt een lagerhuisopstelling. De raadsleden komen tegenover elkaar te zitten en de publieke tribune wordt vernieuwd waardoor bezoekers niet meer tegen ruggen aan kijken. Leo Dickhoff: ‘En de nieuwe indeling wordt heel flexibel, zodat de zaal ook veel makkelijker voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Dat is nu steeds een tijdrovende logistieke operatie.’

OZB 

Heerhugowaard verhoogt ook volgend jaar niet de OZB. ‘Huizen zijn de laatste tijd wel meer waard geworden, maar wij verlagen dan het percentage OZB, waardoor het te betalen bedrag gelijk blijft.’ De rioolbelasting gaat wel omhoog, met 4,1 procent, maar dat komt door een noodzakelijke vernieuwing van het riool. Voor de overige gemeentelijke belastingen c.a. geldt dat de tarieven niet boven de honderd procent kostendekkendheid uit mag komen.

Sociaal beleid en sociale woningbouw 

Om te voorkomen dat mensen in serieuze geldproblemen komen is voor schuldhulpverlening 155 duizend euro extra beschikbaar voor preventieve maatregelen. Ook wil de gemeente meewerken aan meer sociale woningbouw. ‘De gemeente bouwt zelf geen woningen, maar we kunnen het wel mogelijk maken. Zo hebben we het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Beveland aangepast, waardoor sociale woningbouw naast de Mediamarkt mogelijk wordt.’

Verkiezingen en burgerparticipatie 

De gemeenteraadverkiezingen van 2018 werpen ook al hun schaduw vooruit. Heerhugowaard heeft de laatste verkiezingen een opkomst die onder het landelijk gemiddelde ligt. Dickhoff: ‘De raad heeft daarom bij de behandeling van de Voorjaarsnota unaniem een amendement aangenomen om de opkomst te bevorderen. Daarvoor is nu vijftigduizend euro extra beschikbaar. Ik steun dat van harte.’ Ook voor het betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid is in 2017 extra geld uitgetrokken.