HEERHUGOWAARD - Per 1 januari 2019 is gemeente Heerhugowaard aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC). Dit betekent dat Heerhugowaardse kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub en aan kunst en cultuur kunnen doen.

Sport én cultuur

Wanneer er thuis geen geld is voor sportclubs of creatieve lessen, lopen kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes wel vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op het persoonlijke, fysieke en sociale vlak. Dat is belangrijk voor het kind, het gezin en uiteindelijk ook voor de samenleving. Daarom wil gemeente Heerhugowaard dat elk kind de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan sport én cultuur. Door de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt dit mogelijk. Het fonds zet zich in om alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar mee te laten doen aan sport en cultuur, ook als er thuis weinig geld is. Via het fonds kunnen ook sportattributen worden aangeschaft en kinderen worden in de gelegenheid gesteld om het zwemdiploma A te halen.

Jeugdfonds en Huygenpas
De gemeente heeft al de Huygenpas voor minimahuishoudens (huishoudens met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum). Op deze pas staat een tegoed dat gebruikt kan worden voor de kosten van deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Mocht het tegoed op de Huygenpas niet voldoende zijn, is een beroep op het fonds mogelijk.

Intermediairs
Het fonds werkt met intermediairs. Dit zijn professionals die de gezinssituatie van nabij kennen. Denk hierbij aan een leerkracht of een jeugd & gezinscoach. Zij zorgen ervoor dat een aanvraag voor een kind goed en snel wordt gedaan. Op dit moment vindt de werving van intermediairs plaats. Het is ook mogelijk dat ouders zelf een professional benaderen om zich aan te melden als intermediair. Mensen die interesse hebben om intermediair te worden, kunnen zich aanmelden via www.allekinderendoenmee.nl.

Voor vragen over het fonds kan men terecht bij Het Sociaalplein. Telefoon: 14072. E-mail: hetsociaalplein@heerhugowaard.nl. Of kom langs op Het Sociaalplein in het gemeentehuis.