HEERHUGOWAARD - De gemeente Heerhugowaard start als eerste gemeente in Nederland de pilot 'Collectief Woongemak - Voor een Veilig & Comfortabel Thuis'. De pilot is een samenwerking met iChoosr en betreft een collectieve inkoop van producten op het gebied van veilig en comfortabel wonen.

De pilot speelt in op de ontwikkeling dat mensen langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. De pilot wordt gestart om mensen bewust te maken van hun toekomstige woonwensen. Wethouder Jan van der Starre: "Deze pilot is voor ons om meerdere redenen belangrijk. Het zet mensen aan het denken over hun toekomstige woonsituatie en het geeft ons ook inzicht in hoeverre mensen nadenken en open staan voor deze ontwikkeling van het langer zelfstandig thuis wonen. Dit initiatief sluit naadloos aan op het landelijke programma 'Langer Thuis' van het ministerie van VWS en ook onze Raad vraagt om initiatieven om de woningbehoeften van de oudere doelgroepen in kaart te brengen."

Inzicht in woonbehoeften
De pilot is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de woonwensen. Om mensen te ontzorgen, is hier een collectieve inkoop aan gekoppeld, waarbij deelnemers geheel vrijblijvend een offerte krijgen voor de oplossingen die zij interessant vinden. De aanpassingen in huis zijn gericht op gemak en comfort en daarbij gaat het onder meer om het weghalen van drempels, plaatsen van een inloopdouche, een antislip behandeling van tegels en het installeren van slimme elektronica.

Hoe werkt de groepsaankoop?
Vanaf 29 maart 2019 kunnen mensen zich geheel vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop via een speciaal daarvoor ontwikkelde website. iChoosr organiseert een veiling, waarbij gekwalificeerde installateurs kunnen meedingen naar de gunning. Deelnemers ontvangen van de geselecteerde installateur een aanbod dat aansluit bij de behoefte en specifieke situatie van de deelnemer. De deelnemer kan vervolgens zelf beslissen of hij/zij van het aanbod gebruik maakt. Gedurende het gehele proces is er een helpdesk beschikbaar om vragen van deelnemers snel en goed te kunnen beantwoorden. iChoosr ziet er ook op toe dat de installateur zijn werk goed en tijdig uitvoert.

iChoosr expert in collectieve inkopen
De gemeente heeft in het verleden eerder succesvol collectieve inkopen georganiseerd met iChoosr voor de installatie van zonnepanelen en het saneren van asbestdaken. iChoosr organiseert al meerdere jaren succesvol collectieve inkopen voor consumenten in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.