HEERHUGOWAARD - Het college heeft opdracht gegeven om de visie op de Heerhugowaardse linten te herzien. Inmiddels heeft de raad zich uitgesproken over een aantal uitgangspunten en is er een conceptvisie opgesteld. Het gemeentebestuur wil nu graag met Heerhugowaarders in gesprek over dit concept en het samen aanscherpen. De Heerhugowaardse linten zijn te vinden in het buitengebied aan de Middenweg, Jan Glijnisweg, de Oostdijk en de Rustenburgerweg. Het aangezicht van deze wegen is beschermd cultureel historisch erfgoed.

Maar maatschappelijke veranderingen, een overmaat aan voormalige agrarische bijgebouwen, grote en deels onbebouwde kavels zijn aanleidingen om te verkennen of er meer mogelijk is in de Heerhugowaardse linten dan de regelgeving op dit moment toestaat.

Voorbeelden zijn initiatieven die variëren van het toevoegen van bebouwing in de vorm van één of meerdere woningen tot het verbouwen van een bestaande schuur tot woning, vooruitlopend op een toekomstige (mantel)zorgvraag van ouders.

De inloopbijeenkomst is op woensdag 12 juli van 17.00 tot 19.00 uur in de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis. De conceptvisie is te lezen op www.heerhugowaard.nl/linten.