HEERHUGOWAARD - In Heerhugowaard zijn naar schatting zo’n achthonderd woningen die een schuurtje hebben met een dak van meestal golfplaten waar waarschijnlijk asbest in is verwerkt. Het gaat om woningen en schuurtjes die voor 1980 zijn gebouwd. Onderzoek heeft aangetoond dat het cement in bijvoorbeeld die golfplaten onder invloed van weer en wind langzaam verweert. Bij het uiteenvallen van het cement  komt het asbest weer vrij en dat is gevaarlijk voor de volksgezondheid. 

In Den Haag is dan ook een wet in de maak om die asbest in daken verplicht te saneren. Vanwege de kabinetsformatie is aanvaarding van die wet even opgeschort, maar dat die wordt aangenomen is zeker. Mensen met een eigen huis zijn zelf verantwoordelijk voor de (kosten van) asbestsanering. Vooruitlopend op de definitieve wet wil de gemeente particuliere huiseigenaren die dat willen, nu alvast helpen met de sanering. Via het bedrijf iChoosr (eerder in Heerhugowaard betrokken bij de collectieve inkoop van zonnepanelen) kan een collectieve sanering worden aangeboden. Met die collectieve inkoop kunnen de kosten van de sanering worden verlaagd.

Particuliere eigenaren van woningen voor 1980 met een schuurtje met een golfplaten dak krijgen een brief van de gemeente met nadere informatie en de mogelijkheid om mee te doen met de collectieve inkoop/sanering. Meer informatie staat ook op www.heerhugowaard.nl/asbestvrij.