AMSTERDAM - De toekomst voor de Noord-Hollandse jongeren die bij jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard zitten, blijft voorlopig nog ongewis. Vanmiddag diende in Amsterdam het kort geding dat Transferium tegen achttien Noord-Hollandse gemeenten had aangespannen, maar de rechter heeft meer tijd nodig om uitspraak te doen.

De zaak is voor de jongeren die in de gesloten jeugdzorg verblijven van belang, omdat ze niet buiten de regio willen worden geplaatst. Dat dreigt volgens Transferium (en moederorgansiatie Parlan) te gebeuren doordat de intensieve jeugdzorg is aanbesteed aan zorgaanbieder Horizon uit Zuid-Holland.Lees ook: Zorgminister zet vraagtekens bij aanbesteding gesloten jeugdzorg: "Denkbaar dat het niet deugt"

Volgens Transferium hebben de gemeenten met het voornemen de JeugdzorgPlus aan Horizon te gunnen 'een storm van maatschappelijk protest opgewekt', benadrukten ze vandaag voor de rechter. Ze wezen erop dat de aanbesteding in hun ogen 'procedurele gebreken' kende. Dat de beoordelingscommissie die over de aanbesteding heeft besloten niet uit jeugdzorgexperts, maar uit beleidsmedewerkers van de gemeente bestaat, stuit hen tegen de borst.

Wie zijn de jongeren waar het allemaal om gaat?
De jongeren zijn allemaal afkomstig uit Noord-Holland en zijn volgens ouders, jeugdrechtadvocaten en andere betrokkenen alleen gebaat bij zorg in hun eigen regio. Door de aanbesteding dreigen vijftig van de 72 kinderen die in de gesloten instelling zitten, uit hun omgeving gehaald te worden. Velen van hen zijn vaak jarenlang blootgesteld aan trauma's, zoals mishandeling, verslaving, loverboyproblematiek en seksueel misbruik.

Advocaat Tophoff, die het woord voert namens de achttien gemeenten, zei in een reactie verbaasd te zijn dat die kritiek plotseling werd geuit: "Als ze echt bezwaren hadden gehad, hadden ze vragen moeten stellen. Dat hebben ze niet gedaan." Volgens haar is de aanbesteding wel degelijk goed verlopen. "Het was een zorgvuldige procedure en het belang van de jeugdige stond voorop."

Tophoff is not amused dat er 'een mediastorm' is ontstaan en de indruk is gewekt dat overplaatsing naar andere delen van het land dreigt. "Dat is gewoon niet zo en ik vind het kwalijk dat Parlan die indruk wekt."

Betoog behandelcoach
Tijdens de zitting, waarbij de gemoederen af en toe opliepen, kwam ook nog een behandelcoach van Parlan aan het woord. Zij hield, haar emoties zoveel mogelijk onder controle houdend, een betoog waarin ze schetste dat de nabije toekomst voor kinderen als Sanne, Yusuf en Melanie onzeker is. Advocaat Tophoff namens de gemeente daarop: "Sanne, Yusuf en Melanie hóeven niet weg. Ze mogen blijven."

De uitspraak in deze zaak volgt op 5 december.