HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk, politie, Halte Werk en woningcorporaties Langedijk en Woonwaard ondertekenden donderdag 21 juni 2018 een convenant om adres- en woonfraude tegen te gaan. Fraudebestrijding, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, krijgt hiermee hoge prioriteit. Inwoners worden opgeroepen vermoedens van fraude te melden.

De partijen gaan woon- en adresfraude gericht bestrijden met een gezamenlijk plan van aanpak. Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van misbruik. Het kan ook een voorbode zijn van criminele activiteiten, zoals hennepkwekerijen, mensenhandel en diverse vormen van uitbuiting.

Gezamenlijke, integrale aanpak
Burgemeesters Bert Blase (Heerhugowaard) en Leontien Kompier (Langedijk) lichten toe: “Met een gezamenlijke, integrale aanpak kunnen we efficiënter en effectiever werken. Door gericht adressen te controleren en, waar mogelijk qua privacy, informatie te delen, krijgen we een beter beeld. Inwoners mogen van hun gemeente verwachten dat misbruik wordt aangepakt. We willen woon- en adresfraude tegengaan, maar uiteindelijk ook voorkomen. Naast het bestrijden van fraude bieden we daarom ook hulp of zorg waar nodig. Harde aanpak waar het moet, maar zachte aanpak waar het kan.” Bijvoorbeeld door het aanbieden van schuldhulpverlening als schulden de reden zijn voor een onjuiste inschrijving in het BRP.

Meldpunt
Inwoners van gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard moeten veilig en prettig kunnen wonen. Daarom zijn er regels voor het huren en verhuren van een woning. Helaas houdt niet iedereen zich aan die regels. Woon- en adresfraude heeft negatieve gevolgen voor de omgeving en voor mensen die een woning zoeken. Ook blijkt fraude vaak de basis te zijn voor het onrechtmatig aanvragen van bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag of studiefinanciering. Woonfraude zorgt voor overlast, gevoelens van onveiligheid en leidt tot verloedering van de wijk. Soms merken omwonenden niets van adres- en woonfraude, maar er kunnen ook signalen zijn, zoals: - de gordijnen zijn altijd dicht of de ramen zijn afgeplakt,
- buren zien nooit iemand in de woning of horen geen geluiden,
- buren horen vreemde geluiden, bijvoorbeeld gebrom van een ventilator,
- steeds andere mensen komen in en uit de woning,
- de ramen zijn vochtig of beslagen,
- bewoners sjouwen vaak met grote verhuisdozen of vuilniszakken,
- er komt vreemde lucht uit de woning.
Inwoners kunnen aan de hand van deze signalen vermoedens van fraude melden bij de gemeente via woonfraude@heerhugowaard.nl of woonfraude@gemeentelangedijk.nl.

Ook landelijk krijgt woonfraude hoge prioriteit. In de nota ‘Rijksbrede Aanpak Fraude’ wordt het tegengaan van woon- en adresfraude als een belangrijk onderdeel van de algehele fraudebestrijding beschouwd.