HEERHUGOWAARD - Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard hebben groen licht gegeven voor de voorbereiding van de herontwikkeling van de Gildestraat in het Stationskwartier. Het project staat vooral in het teken van woningbouw, maar maakt tevens de weg vrij voor uitbreiding van het Oogcentrum Noordholland en een vernieuwde openbare ruimte.


In het Stationskwartier Dijk en Waard is 'de Gildestraat' een belangrijke deelontwikkeling waar veel samen komt. Het is een bedrijvig gebied in het hart van de nieuwe gemeente en de herontwikkeling staat niet op zichzelf; de gemeente is al samen met marktpartijen en corporaties bezig met de ontwikkeling van De Scheg, het direct aangrenzende Westpoort en de zuidelijke rand van Beveland. De Gildestraat vormt tevens een belangrijke schakel in de nieuwe oost-west verbindingen in onze gemeente, zoals we vanuit onze visie op ons Kanaalpark Dijk en Waard beogen.

Ambitie
Het project Gildestraat sluit aan op de ambitie van de gemeente om samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars veel nieuwe woningen te bouwen. Zo ontstaat midden in de nieuwe gemeente stapsgewijs een vernieuwd Stationskwartier Dijk en Waard met wonen, werken, (onderwijs)voorzieningen en een betere samenhangende openbare ruimte.

Integrale ontwikkeling
Het Oogcentrum Noordholland heeft de intentie uitgesproken hun bovenregionale zorgvoorziening uit te willen breiden op het naastgelegen gemeentelijke kavel. Tegenover het Oogcentrum Noorholland is bovendien een zogeheten urgentielocatie voor sociale woningbouw in onderzoek. De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met Woonstichting Langedijk waarin de haalbaarheid van de gezamenlijke ambitie om tot zo'n 100 huurwoningen te komen wordt onderzocht. Inmiddels hebben zich ook andere initiatiefnemers gemeld met ontwikkelplannen voor bestaand particulier vastgoed aan de Gildestraat.

Nu de mogelijke verkoop van de gemeentelijke kavels aan de Gildestraat samenvalt met particuliere initiatieven, gaat het gemeentebestuur aan de slag met de voorbereiding van een integrale ontwikkeling van de Gildestraat. De gemeente brengt de nieuwe initiatiefnemers, de bestaande ondernemers en eigenaren samen. De bedoeling is te komen tot een stedenbouwkundig plan op basis waarvan initiatiefnemers hun individuele bouwplannen verder kunnen ontwikkelen.