HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - De provincie Noord-Holland stimuleert alle gemeenten zich aan te sluiten bij het netwerk van Meld Misdaad Anoniem, zodat er gezamenlijk een vuist gemaakt kan worden tegen ondermijning.


Ook de burgemeesters van Heerhugowaard en Langedijk hebben nu een convenant getekend waarmee beide gemeenten zich aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem, het meldpunt waar burgers en ondernemers anoniem melding kunnen maken van zaken waarvan zij vermoeden dat er criminele of kwade intenties in het spel zijn. Alleen wanneer gemeenten aangesloten zijn bij dit meldpunt ontvangen zij (geanonimiseerd) meldingen die betrekking hebben op de eigen gemeente, bijvoorbeeld meldingen van fraude met uitkeringen of ondermijning. Heerhugowaard en Langedijk werken intensief aan een veilige en gezonde leefomgeving en willen dat iedereen zich veilig genoeg voelt om misstanden te melden.

Meld Misdaad Anoniem
Jaarlijks worden bij het meldpunt 45 duizend meldingen gedaan. Een derde van de meldingen zijn dusdanig serieus en bruikbaar dat ze worden doorgezet naar opsporingsinstanties. Hiervan leidt 80 procent weer tot opvolging. De meldingen lopen uiteen van geweld, drugshandel en diefstal tot radicalisering, fraude en milieucriminaliteit. De melding wordt alleen doorgestuurd als deze bruikbaar is en de anonimiteit van de melder kan worden gewaarborgd. Veel meldingen zijn voor gemeenten interessant. Wanneer men de krachten bundelt kan ondermijning actief aangepakt worden. Daarom doet men ook een beroep op u!