HEERHUGOWAARD - Waar zo’n tweehonderd gemeenten in Nederland financieel in het rood staan, hoort Heerhugowaard in de categorie 50.000-100.000 inwoners bij de vier financieel meest gezonde gemeenten. Dat blijkt uit een benchmark van BDO Accountants & Adviseurs. Die heeft onderzoek gedaan naar de financiële positie van alle 365 gemeenten in de periode 2008-2018.


De gemeenten zijn beoordeeld op vijf punten: solvabiliteit, netto/gecorrigeerde schuldquote, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Op het punt grondexploitatie scoort Heerhugowaard zelfs het hoogst in haar categorie. De gemeente heeft ook nog een onbenutte belastingcapaciteit van 7,5 procent en is daarmee een relatief goedkope gemeente als het gaat om lokale belastingen voor inwoners en bedrijven.

Wethouder Financiën Bert Fintelman: 'Dit fundament is te danken aan de gezamenlijke inzet van zowel inwoners, gemeenteraad en colleges. Dát geeft ons nu bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra geld beschikbaar te stellen voor de coronacrisis.'

BDO maakt zich in de benchmark zorgen over de financiële positie van de gemeenten in de toekomst. Gemeenten worden geconfronteerd met opgaven omtrent de woningvoorziening, de informatiesamenleving, de energietransitie en de inclusieve samenleving. Deze uitdagingen worden door de coronacrisis alleen maar groter.