HEERHUGOWAARD - Ook Heerhugowaard krijgt via een pijpleiding restwarmte van de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC). 

Op 26 januari is een pijpleiding vanuit Langedijk onder het kanaal Omval-Kolhorn naar Heerhugowaard aangelegd. De pijpleiding gaat ondergronds via Beveland, de Edelstenenwijk en de Rivierenwijk naar de stadsverwarming van Zuidwijk-Huygenhoek. Het bestaande warmtenet voor die wijken maakt gebruik van aardgas. ‘Aansluiting op de bio-energiecentrale van de HVC levert een forse vermindering op van de CO2-uitstoot voor de gemeente Heerhugowaard’, zegt wethouder Monique Stam (Duurzaamheid).

Bij de verbranding van huisvuil in de HVC komt veel restwarmte vrij die tot voor enkele jaren geleden verloren ging. In 2015 heeft de HVC besloten die restwarmte via een warmtenet te benutten voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden. Dit warmtenet is de afgelopen jaren aangelegd vanuit Alkmaar tot aan Broek op Langedijk. Nu heeft het warmtenet ook de gemeente Heerhugowaard bereikt. ‘We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om het warmtenet door te trekken richting het Altongebied in Heerhugowaard” aldus Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie HVC. “Door de aanleg van dit tracé, van tien kilometer lang, kunnen vele glastuinbouwbedrijven worden aangesloten op duurzame warmte.’

Het aanleggen van de pijpleiding in Heerhugowaard kan tijdelijk voor (verkeers)hinder zorgen. Eventuele omleidingen worden met borden aangegeven. Bewoners in het gebied waar de pijpleiding komt te lopen zijn geïnformeerd. De werkzaamheden duren tot oktober.