HEERHUGOWAARD - Alle verblijfplaatsen van vleermuizen in Heerhugowaard worden in opdracht van de gemeente geïnventariseerd. Carola van den Tempel van Landschap Noord-Holland roept daarbij de hulp in van alle inwoners van Heerhugowaard.

Vleermuizen zijn zoogdieren die nauwelijks door mensen worden gezien. Ze vliegen in het donker en maken geen geluid. In ieder geval geen geluid dat wij kunnen horen. Vanwege deze onbekendheid worden vleermuizen vaak als mysterieus en soms ook eng gevonden. Maar het zijn zorgzame dieren die in groepen leven en geen overeenkomsten met Dracula hebben.

300 muggen in een nacht
In Heerhugowaard leven 8 soorten vleermuizen. Dit zijn allemaal (net als alle soorten in Europa) insecteneters, één vleermuis kan wel 300 insecten per nacht eten! En muggen zijn de voornaamste voedselbron van deze insecteneters. Vleermuizen zijn daarom erg belangrijk voor het in toom houden van de muggenpopulatie. Insecten worden gevangen met behulp van sonar. Dat is een geluid dat zo hoog is dat mensen dat niet kunnen horen. En dat is maar goed ook, anders zou je de hele nacht vleermuizen horen. Vleermuizen verblijven overdag namelijk in holle bomen, maar in het stedelijk gebied voornamelijk in woningen. Gevelbetimmering en spouwmuren zijn favoriete locaties. De vrouwen leven in groepen bij elkaar en krijgen ongeveer te gelijk jongen. Als de moeders ‘s nachts eten gaan zoeken is het handige van een grote groep dat er altijd wat oppasmoeders achter kunnen blijven bij de kinderen.

Hulp nodig
Vleermuizen zijn beschermde soorten en de gemeente Heerhugowaard wil graag weten hoe het gaat met deze bijzondere soortgroep binnen de gemeente. Om een idee van de aantallen en kolonies te krijgen zal Natuurlijke Zaken, onderdeel van Landschap Noord-Holland, in 2018 een onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van vleermuizen in de gemeente. Interessante gebieden worden ’s nachts onderzocht om inzicht te krijgen in de aanwezige soorten, vliegroutes en belangrijke foerageergebieden. Bijzondere aandacht in het onderzoek krijgen de verblijfslocaties en daarbij kunnen alle bewoners van de gemeente Heerhugowaard de onderzoekers helpen! Heeft u, of denkt u dat er vleermuizen uw huis gebruiken als verblijfplaats, neem dan contact op met Carola van de Tempel (cvandentempel@natuurlijkezaken.nl). Dan komt zij langs om te onderzoeken of uw huis inderdaad wordt gebruikt als verblijfplaats. Doel van het huisbezoek is om vast te stellen of er inderdaad vleermuizen een verblijf of kolonie hebben, om welke soort het gaat en om welke aantallen het gaat.