DIJK EN WAARD - Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. Dan is Nederland om 20.00 uur twee minuten stil. Door het hele land heen worden herdenkingen gehouden. Ook in Dijk en Waard zijn er op diverse locaties herdenkingen. Bij sommige daarvan zijn er wijzigingen ten opzichte van eerdere jaren. Zo start de bijeenkomst bij de Stier in Noord-Scharwoude bij het monument zelf en vertrekt de stille tocht richting het monument aan De Dreef dit jaar vanaf het gemeentehuis aan de Parelhof.


Monument De Dreef in Heerhugowaard
De herdenking start om 18.40 uur met een korte bijeenkomst in de trouwzaal van het gemeentehuis aan de Parelhof in Heerhugowaard. Tijdens deze bijeenkomst houdt de voorzitter van het 4/5 mei Comité een toespraak en worden de aanwezigen begroet door burgemeester Rehwinkel. Hiervandaan vertrekt om 18.55 uur de stille tocht onder begeleiding van Slagwerkgroep Heerhugowaard e.o. Om 19.35 uur komt de stille tocht aan bij het monument aan de Dreef. Fanfare Hou en Trouw verzorgt de muziek bij de herdenking en mevrouw Conny Vermeij en Sofie Tenholter van het Huygenscollege dragen een gedicht voor. Na de twee minuten stilte zingen de Hugo Barbershop Singers het Wilhelmus, onder begeleiding van Fanfare Hou en Trouw. Aansluitend op een toespraak door wethouder John Does namens het gemeentebestuur brengen de Hugo Barbershop Singers nog twee liederen ten gehore. Om 20.10 uur eindigt de bijeenkomst met de bloemlegging van kransen en het defilé met de bloemlegging.

Sint Pancras
In Sint Pancras wordt om 19.00 uur een bijeenkomst gehouden in de Regenboogkerk aan de Bovenweg. Voorganger is ds. John Bijman en wethouder Nils Langedijk zal namens het college van B&W van de gemeente spreken. Om half acht vertrekt vanaf de kerk een stille tocht, voorafgegaan door een omfloerste trom. Aangekomen bij het monument ter hoogte van het spoor, is er muziek van muziekvereniging Irene. Na een woord van welkom zullen kinderen gedichten voordragen. Als het taptoesignaal klinkt, wordt twee minuten stilte gehouden. De stilte wordt verbroken door het zingen van het Wilhelmus. Vertegenwoordigers van de gemeenten Dijk en Waard en Alkmaar, evenals vertegenwoordigers van diverse lokale organisaties, waaronder de Dorpsraad, de Historische Vereniging van Sint Pancras en de Historische Vereniging Oudorp, zullen een krans leggen. Ook de fietsers van het bevrijdingsvuur zullen aanwezig zijn. Na de plechtigheid gaan zij naar Wageningen en hopen de volgende dag met het vuur terug te keren. Na het leggen van bloemen door kinderen is er gelegenheid voor iedereen om bloemen te leggen. Voor wie wil is er daarna gelegenheid om nog wat na te praten en elkaar te ontmoeten in Kerkelijk Centrum de Regenboog rondom een kopje koffie of thee.

Vrouwenmonument Oosttangent Heerhugowaard
Om 19.25 uur vertrekt het Blazersensemble vanaf school De Hasselbraam/Zeppelin aan de Anna Polaktuin 27 in Heerhugowaard naar het Vrouwenmonument. Daar is om 19.35 uur een welkomstwoord en een korte toespraak door wethouder Annette Groot namens het gemeentebestuur van Dijk en Waard. Vervolgens is er een declamatie door leerling(en) van obs de Hasselbraam en zingen The Hugo Barber Ladies The Anthem van Anderson, Rice, Alveus. Na het taptoesignaal zijn er om 20.00 uur de twee minuten stilte die worden gevolgd door het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Het koor zingt nog een lied en daarna is er een afsluitend woord van een vertegenwoordiger van het 4/5 mei comité. Na de kranslegging wordt de bijeenkomst afgesloten met het defilé.

Noord-Scharwoude
In Noord-Scharwoude start de bijeenkomst in tegenstelling tot andere jaren bij monument 'de Stier' aan de Louise de Colignystraat. Daar wordt na een korte toespraak door burgemeester Peter Rehwinkel om precies 20.00 uur twee minuten stilte gehouden waarna het Wilhelmus wordt gezongen. Vervolgens worden kransen en bloemen gelegd, met hulp van de scouts, het gemeentebestuur, het Centraal Oranje Comité, Nederlandse veteranen, Rode en Groene Baretten, namens de familie Zijp, scholieren en fietsers van het bevrijdingsvuur. Deze laatsten gaan na de plechtigheid naar Wageningen en zullen de volgende dag met het vuur terugkeren. Tot slot vindt er een rondgang plaats rondom het monument en is er voor iedereen gelegenheid om bloemen te leggen. Bijzonder is dat men dit jaar tijdens de rondgang langs de portretten loopt van de slachtoffers die op het monument vermeld staan. Deze portretten worden zoveel mogelijk vastgehouden door nabestaanden. De muziek bij het monument wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior.