HEERHUGOWAARD - De gemeente Heerhugowaard gaat in 2018 en 2019 groot onderhoud uit laten voeren aan de Kerkweg en de Veenhuizerweg.

Op 30 oktober vond hierover een inloopavond plaats en vlak daarna werd ook een klankbordgroep opgericht van bewoners en ondernemers aan beide wegen.

Ontwerp

De klankbordgroep is inmiddels drie keer bij elkaar gekomen en heeft zich gebogen over zaken als uitstraling, snelheidsremmende maatregelen, veiligheid, bereikbaarheid van de woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden. De adviezen en ideeën van de klankbordgroep worden zoveel mogelijk meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Dat wordt gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 13 februari.

Voorbereiding

Vanaf maandag 5 februari tot 14 februari staan er al werkzaamheden gepland voor een archeologisch vooronderzoek. Op de Kerkweg en Veenhuizerweg zullen handmatig boringen gemaakt worden in de berm. In de maand februari zullen er daarnaast ook bodemonderzoeken plaatsvinden om de kwaliteit van de berm te onderzoeken. Deze werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken. De gemeente vraagt u hiervoor uw begrip.