De gemeente Heerhugowaard heeft in haar voorjaarsnota 2016 bekend gemaakt dat zij voornemens is om het Hertenkamp te verplaatsen en te betrekken bij de Kinderboerderij in het park. Het Hertenkamp bestaat sinds eind Jaren ‘50 en is naar onze mening van groot cultuurhistorisch belang voor de gemeente Heerhugowaard.

Dit heeft de Gemeente Raad ook zelf geconcludeerd bij het vaststellen van het Bestemmingsplan Heerhugowaard Oost waarin het Hertenkamp de dubbelbestemming 'Waarde cultuurhistorie' heeft gekregen in 2013. Veel Heerhugowaarders hebben een herinnering aan het park, kennen verhalen over het park of hebben nog oude foto’s in bezit. Het zou mooi zijn als we die kunnen delen met elkaar. Bomen (niet alleen de monumentale bomen in het Hertenkamp) en parken zijn belangrijk voor een aantrekkelijke stad en hebben een onmisbare functie. Het hertenkamp is een oase van groen en heeft ons inziens met haar bomenpartijen een unieke uitstraling voor de gemeente Heerhugowaard. Bij het verdwijnen van het hertenkamp is de kans groot dat het groene karakter van het hertenkamp grotendeels verloren zal gaan.

In de nota dierenwelzijn heeft de dierenbescherming aangegeven dat de functie van een hertenkamp juist positief is binnen een gemeente. Een hertenkamp is de perfecte manier voor jonge kinderen om op een laag drempelige manier met dieren in aanraking te komen binnen het bestaande straatbeeld. Het betreden van een Kinderboerderij in een afgelegen omgeving leidt tot een heel andere beleving.
We willen met de reacties op deze Facebookpagina aantonen dat veel Heerhugowaarders voor het behoud van het Hertenkamp zijn.
Let uw stem horen aan de lokale politiek!