HEERHUGOWAARD - De belangstelling was groot tijdens de inloopavond op 18 juli in het Dorpshuis in Heerhugowaard-Noord. Aanwezigen werden geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het verkeersplan Alton dat Antea in opdracht van de gemeente uitvoerde. Ook kregen de belangstellenden informatie over de korte termijn maatregelen van het verkeersplan Alton, waarvan de uitvoering dit najaar start.

Aanleiding actualisatie verkeersonderzoek

In 2020 is het verkeersplan Alton vastgesteld. Dit verkeersplan is door Antea geactualiseerd. Tijdens het recente verkeersonderzoek is specifiek gekeken naar de ontwikkelingen in het Altongebied en de Noord. Ook eerder geuite zorgen van bewoners van de Noord over de ervaren toegenomen verkeersdrukte en snelheid werden onderzocht.

Grote posters met uitkomsten onderzoek

De samenvatting van de uitkomsten van het verkeersonderzoek werd gepresenteerd op grote borden. Inwoners kregen een toelichting en konden vragen stellen.

In het onderzoek is ingegaan op het mogelijke sluipverkeer op diverse binnenwegen, de modal split op de Hasselaarsweg en Middenweg in de Noord, het drukteprofiel van deze wegen en de vraag in hoeverre er sluipverkeer zou zijn. Ook is gekeken naar de aantakkingen op N242: hoe zien de maatregelen in het verkeersplan Alton eruit, hoe kunnen deze verbeterd worden en hoe kan worden omgegaan met de mogelijke noordelijke verlenging van de Altonstraat.

Uit tellingen bleek dat op een aantal routes mogelijk sluipverkeer aanwezig is om de drukte op de N242 te omzeilen. Op de routes Smuigelweg – Laanderweg en de Hasselaarsweg – Middenweg is in de avondspits sluipverkeer te meten. Verkeerskundig leidt dit volgens het onderzoek niet tot knelpunten. Ook blijkt uit de verkeerstellingen dat er geen sprake is van zwaar vrachtverkeer dat de Middenweg en het Verlaat gebruikt om de lage doorgangen onder de Langebalkbrug en het spoor te mijden.

Aan de bezoekers van de inloopavond is ook gevraagd aan- en opmerkingen met de gemeente te delen via een formulier. De gemeente gaat deze bekijken en verwerken in de eindrapportage.

Eerste werkzaamheden starten dit najaar

Najaar 2023 start de gemeente Dijk en Waard met werkzaamheden. Zo komen op de kruisingen Hasselaarsweg – Pannekeetweg en Hasselaarsweg – Noorscharwouderpolderweg een middengeleider om de (fiets)oversteek te verbeteren. De wegen in het Altongebied krijgen bermverharding en kantmarkering zodat de fietsers hier ook veiliger in het gebied kunnen fietsen. Ook wordt het wandelpad langs de Altonstraat uitgebreid zodat het mogelijk wordt een rondje te lopen. Dat zorgt er wel voor dat tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden enkele delen van de Noord even minder goed bereikbaar zijn. In overleg met de aannemer hopen we dat ongemak zo kort mogelijk te houden en wordt voorafgaand op reguliere wijze de omwonenden geïnformeerd (o.a. middels gebruikelijke informatiekanalen en bebording).

Posters met de uitkomsten van het onderzoek die 18 juli 2023 te zien waren(pdf, 2 MB)