HEERHUGOWAARD - De wethouders Monique Stam van Heerhugowaard en Nils Langedijk van de gemeente Langedijk zijn blij dat bijna tien procent van de huishoudens uit Langedijk en Heerhugowaard de tijd heeft genomen om de mobiliteitsenquête in te vullen. Vijf procent was voldoende geweest voor een representatief resultaat.

Bekijk het rapport

Uit die uitkomsten blijkt dat de inwoners meer tevreden zijn over de algehele kwaliteit van doorgaande fiets- en voetpaden en de autowegen in beide gemeenten (gemiddeld rapportcijfer 6.4) dan over de verkeerssituatie in de eigen buurt (gemiddeld rapportcijfer 5.6).

Inwoners en ondernemers van beide gemeente zijn redelijk eensgezind als het gaat om de bereikbaarheid. Er zijn voldoende en goede fiets- en autoverbindingen, zowel binnen de eigen gemeente als naar elders. Ook de kwaliteit van de infrastructuur voor fietsers en voor auto’s zien respondenten als sterk punt. Verbeteringen vinden sommigen noodzakelijk als het gaat om het openbaar vervoer. Het gaat dan om het aantal busverbindingen en de reistijden.

Voor verplaatsingen in de stad wordt de fiets het vaakst gebruikt (Langedijk 46%; Heerhugowaard 43%), gevolgd door de auto (circa een derde van de verplaatsingen). Een vijfde van de binnenstedelijke verplaatsingen in Heerhugowaard wordt lopend gedaan. In Langedijk is dit ruim 16 procent.

Door de inwoners van beide gemeenten zijn verbeterpunten aangedragen waarmee beide gemeenten aan de slag gaan. Zo vinden mensen de fiets- en voetpaden op sommige plaatsen bijvoorbeeld te smal. Verder geeft men aan dat de rotonden in Heerhugowaard met betrekking tot doorstroming en veiligheid verbeterd kunnen worden. Een kwart van de mensen geeft de voorkeur aan meer parkeerplaatsen boven groen en speelvoorzieningen.

Er ligt al een plan voor beide gemeenten om fietsroutes te verbeteren. Ook de andere punten zullen worden opgepakt en/of worden meegenomen in een gezamenlijk Omgevingsprogramma Mobiliteit wat beide gemeenten gaan opstellen. In Sint Pancras gaat de gemeente Langedijk zeer binnenkort met bewoners in gesprek om samen te onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn.