HEERHUGOWAARD - Op donderdag 8 februari 2018 om 16.30 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis de zogenaamde bewonersagenda officieel aangeboden aan alle fractievoorzitters van de lokale politieke partijen in Heerhugowaard. De bewonersagenda is een document waarin alle concrete ideeën van inwoners naar thema zijn verzameld om zo de toekomstige plannen voor de stad zo zorgvuldig mogelijk af te stemmen op de wensen van haar inwoners.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. zijn eerder al ideeën voor de verdere ontwikkeling van Heerhugowaard opgehaald door raadsleden en medewerkers van de gemeente. Raadsleden trokken hiervoor de wijk in en medewerkers haalde tijdens participatietrajecten als Woonvisie waardevolle input van Heerhugowaarders op. Tevens is er een aparte denktank geformeerd met geïnteresseerde burgers die dit traject begeleiden. Deze denktank zal samen met burgemeester Bert Blase de bewonersagenda officieel aanbieden.

De bewonersagenda vormt de belangrijkste leidraad voor het verkiezingsdebat op 14 maart. Het is aan de volgende raad om de thema's die worden aangeboden op te pakken en uit te werken. Onderwerpen die tot nu toe vooral de aandacht van de inwoners trekken zijn: speelgelegenheden voor kinderen, parkeren, (verkeers)veiligheid, groenvoorzieningen en het onderhoud van openbare ruimtes. Daarnaast zijn er op de onderwerpen wonen, zorg, innovatie en participatie ook de nodige ideeën opgehaald. Het is voor elke inwoner mogelijk om additionele suggesties aan te dragen.

De ideeën die bij jongeren worden opgehaald tijdens de finale van het Vlogfestival op 18 februari (in het Kompleks) worden later aan de bewonersagenda toegevoegd. Naast de muzikale programmering waarbij Lange Frans aanwezig zal zijn, wordt de jeugd op deze dag aangespoord om over verschillende thema's mee te praten. In de praattent kunnen jongeren hun mening en ideeën verder toelichten en bespreken.