DIJK EN WAARD - De gemeente houdt op maandag 12 december van 16.30 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst over de mogelijke aanwijzing van twee nieuwe hondenlosloopgebieden in de wijk Broekhorn.


De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Parelhof 1, Heerhugowaard. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn dan aanwezig om mogelijke aanwijzing van de nieuwe losloopgebieden toe te lichten en vragen van bezoekers te beantwoorden.

Hondenbezitters in de wijk Broekhorn hebben de gemeente eerder dit jaar gevraagd om in hun wijk één of meer nieuwe locaties aan te wijzen waar honden los mogen lopen. De gemeente heeft naar aanleiding van deze vraag onderzocht welke locaties geschikt zijn om in te richten als hondenlosloopgebied.

De locaties zijn nog niet vastgesteld. De gemeente wil de opties eerst met de bewoners van Broekhorn bespreken. De resultaten van het onderzoek en de uitkomsten van het overleg met bewoners worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen vervolgens een besluit over de locaties.