DIJK EN WAARD - Woensdagavond 13 juli was de installatie van Maarten Poorter als nieuwe burgemeester van gemeente Dijk en Waard. Tijdens een bijzondere raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Heerhugowaard werd Maarten Poorter beëdigd door de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. Hiermee is Maarten Poorter de eerste kroonbenoemde burgemeester van Dijk en Waard.


De speech, waarin Poorter onder andere inwoners van Dijk en Waard toespreekt, is hieronder terug te lezen. De beëdiging was live te volgen via schermen in de foyer en via de website van Streekstad Centraal en gemeente Dijk en Waard. U kunt dit bijzondere moment terugkijken.

Geachte commissaris van de Koning, geachte kabinetschef van de commissaris, geachte leden van de gemeenteraad, geachte wethouders, geachte vertrekkend burgemeester Rehwinkel, geachte burgemeesters uit de regio, geachte vertegenwoordigers van de veiligheidspartners, geachte ambtenaren, geachte griffier, lieve vrienden en familie, geachte vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven, en bovenal: geachte inwoners van gemeente Dijk en Waard,

Want mijn eerste woorden als uw eerste kroonbenoemde burgemeester richt ik graag tot u, inwoners van Dijk en Waard. Ik ben blij dat ik in uw midden ben. Ik voel me welkom, en ik weet zeker dat mijn gezin en ik ons hier snel thuis zullen voelen. Ik voel vertrouwen - en ik moet u zeggen - dat is bijzonder, dat voelt goed. Ik ben burgemeester geworden van een prachtige, jonge, ambitieuze gemeente. Een buitenkans zei ik tegen mijn vrouw toen ik de vacature las. En dat is het.

Burgemeester Rehwinkel, beste Peter, ik wil je namens heel Dijk en Waard bedanken voor je meer dan uitstekende burgemeesterschap het afgelopen halfjaar. Na Bergen had de piepjonge gemeente Dijk en Waard het geluk ruim een half jaar van jouw kennis, kunde, bestuurlijke rust en warme betrokkenheid te kunnen profiteren. Klokslag 12 uur tijdens oud en nieuw startte jouw burgemeesterschap. Onlangs zei je voor de camera’s van RTV NH: “Ik ben trots op deze gemeente, en die trots die moet ik nu overdragen.” Je hebt je ook echt gehecht aan de mensen hier, je ondergedompeld in de samenleving. En zo zal Dijk en Waard je herinneren. Persoonlijk ben ik je dankbaar voor de bijzonder fijne overdracht.

Ook je voorgangers Bert Blase en Leontien Kompier; jullie hebben beiden meerdere jaren waargenomen in Heerhugowaard en Langedijk. Hoewel ik eigenlijk het woord waarnemerschap probeer te vermijden, want het was gewoon een volwaardig burgemeesterschap. Ook over jullie wordt nog steeds met zeer veel waardering gesproken heb ik gemerkt. Jullie hebben Heerhugowaard en Langedijk voorbereid op de fusie en tegelijk invulling aan het burgemeesterschap gegeven, met grote betrokkenheid bij de inwoners. Ook jullie wil ik hartelijk danken. Beste mensen, ik wil u nog eenmaal een groot applaus vragen voor mijn geweldige voorgangers in dit ambt.

En zo sta ik voor u als uw eerste kroonbenoemde burgemeester. Ik kreeg daar best wat vragen over: wat betekent dat dan ‘kroonbenoemd’? En wat is het verschil met niet-kroonbenoemd? Zoals u begreep uit de woorden van de commissaris betekent dit dat de Kroon: de minister van Binnenlandse Zaken en de Koning mij hebben benoemd. Dat is een buitengewone eer. Maar wat daaraan vooraf is gegaan, is dat de gemeenteraad van Dijk en Waard mij heeft voorgedragen en het vertrouwen heeft gegeven namens de inwoners. En ik moet u zeggen, dat voelt nog specialer. U heeft mij deze ambtsketen omgehangen met als opdracht zorg te dragen voor een mooie toekomst van deze gemeente. Uw raadsvoorzitter te zijn en daarmee ook de onpartijdig hoeder van de democratie. En u geeft me het vertrouwen burgervader te zijn, in voor- en tegenspoed.
Geachte commissaris, ik wil u danken voor het vertrouwen, de prettige gesprekken die wij hebben gehad en voor de mooie woorden die u vanavond heeft gesproken. Ik kijk zeer uit naar de intensieve samenwerking met u persoonlijk en ook met Provincie Noord-Holland. Ook dank aan uw kabinetschef, de heer Dalenoort, voor al uw werk, uw adviezen en uitstekende begeleiding.
Ik wil de vertrouwenscommissie van de raad, in het bijzonder mevrouw Van ’t Schip, dank zeggen voor uw voorzitterschap én mooie woorden zojuist, en u complimenteren voor het zorgvuldige en prettige proces dat we samen hebben doorlopen. Het vraagt veel van u als raadslid om zo’n proces op de meest onmogelijke momenten tijdens een werkweek in het diepste geheim te organiseren. U heeft dat heel goed gedaan.
Ik wil de fractievoorzitters en de plaatsvervangend raadsvoorzitter danken voor de mooie woorden in de geweldig leuke film die u samen heeft gemaakt. Ik zie uit naar een zeer productieve samenwerking met de raad. U heeft in uw burgemeestersprofiel een beeld geschetst van een duizendpotige burgemeester. Dus u verwacht veel van mij. Ik zal elke dag opnieuw mijn best doen recht te doen aan uw vertrouwen.

En nu gaan we samen de volgende fase in. Ambtelijk zijn gemeenten Langedijk en Heerhugowaard al twee jaar gefuseerd. Sinds het begin van dit jaar heeft u één raad en één college. Dat van Dijk en Waard. De leeuw en de reiger zijn verenigd in ons nieuwe wapen. We zijn al een heel eind. Aan de andere kant gaat het eigenlijk nu pas echt beginnen omdat we onze ambities van deze fusie willen waarmaken. Een nieuwe gemeente, ‘eindelijk zegt de een’, ‘wéér verandering zegt de ander’. Ieder zal er zo zijn of haar ideeën over hebben. Het past in elk geval in een geschiedenis van een steeds veranderd stuk Holland, zowel geografisch als bestuurlijk. Een oer-Hollandse regio waar is gevochten tegen het water en de Spanjaarden. Waar de nuchtere, koppige maar vooral doorzettende bevolking steeds sterker is uitgekomen. Die dorpen, Heerhugowaard, Vronen en later Sint Pancras, Broek op Langedijk, Noord- en Zuid-Scharwoude, Koedijk, Veenhuizen, Verlaat, De Noord en Oudkarspel, en de buurtschappen Broekhorn, De Draai, ’t Kruis, Frik, Kabel en Pannekreet hebben lang zelfstandig bestaan. De trend is dat we steeds grotere gemeenten krijgen in Nederland, maar ik realiseer me dat ik ook de opvolger ben van al die dorpsburgemeesters die eeuwenlang goed voor hun dorpen hebben gezorgd.

Langedijk kreeg in 1415 stadsrechten, als dorpenstad bestaande uit de dorpen Broek (nu Broek op Langedijk), Noord- en Zuid-Scharwoude en Oudkarspel. Wat zullen ze trots geweest zijn. In 1426 werden de stadsrechten alweer ingetrokken vanwege de steun aan Jacoba van Beieren tegen haar rivaal Philips van Bourgondië in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Dorpenstad is een mooi woord dat ik eigenlijk nog niet kende. Een stad samengesteld uit dorpen, dat klinkt een beetje als een tegenstelling: stad versus dorp. Maar als goed samenwerkende en gepositioneerde dorpen kwam je zelfs in 1415 blijkbaar al in aanmerking voor stadsrechten. Jammer dat het zo kort geduurd heeft, al is het ook mooi dat de bevolking ruggengraat toonde in de Hoekse en Kabeljouwse twisten. Dorpenstad, je kunt het ook uitspreken als dorp én stad. Dorp en stad die samengaan en een gemeente vormen. Het is die kracht van samenwerking waar deze regio sterk in is. Samenwerkende agrariërs startten in 1887 als tuinbouwcoöperatie de Broekerveiling. Een voor die tijd zeer vernieuwende manier van verhandelen van aanvankelijk vooral kool, en later veel meer soorten groente en fruit. De Broekerveiling heeft Langedijk wereldberoemd gemaakt, want het veilen bij afslag is hier uitgevonden (de Dutch auction, zo leerde ik ooit van mijn Amerikaanse professor Onderhandelkunde). Laten we die samenwerking die altijd in het DNA van deze regio heeft gezeten voortzetten.

Heerhugowaard is sinds de jaren zeventig een van de snelst gegroeide gemeenten van Nederland. Velen iets oudere inwoners zullen het oude dorp met zijn lange Middenweg met lintbebouwing kennen, omringd door weilanden. Sinds de jaren zeventig hebben verreweg de meeste inwoners van Heerhugowaard een verhuisgeschiedenis. Ze zijn van dichtbij of uit Amsterdam, Texel of nog verder weg of uit andere landen hier naar toe gekomen. Een echte smeltkroes. En inmiddels hebben zij zelf kinderen die een huis zoeken in deze regio. Wat ik bijzonder vind aan Heerhugowaard is dat het een echte woonstad is. Dijk en Waard klinkt een beetje als ‘Huis en Haard’, zei iemand laatst tegen me. Wonen, soms wat zakelijk gebouwd, maar het is goed wonen in deze stad met moderne huizen, de prachtige Stad van de Zon, echt een wijk om trots op te zijn. En met topvoorzieningen als Middenwaard en Cool kunst en cultuur. Ook Heerhugowaard is inmiddels een woonstad met geschiedenis. We hebben een grote groep 65-plussers, dus ik ga het vast druk krijgen met mijn bezoekjes aan jubilerende echtparen. En dat doe ik met plezier, ook om uw verhalen te horen over hoe u uw stad Heerhugowaard hebt helpen opbouwen tot wat het nu is.

Zeer waarschijnlijk bent u net zo nieuwsgierig naar mij als ik naar u. We gaan elkaar snel leren kennen. Ik ben getrouwd met mijn vrouw Bregje en we hebben vier jonge kinderen, van wie de derde Hugo heet (hij gaat al sinds een paar maanden thuis door het leven als Heer Hugo). We komen binnenkort hier als gezin wonen. Een burgemeester uit Amsterdam, uit de grote stad, zult u misschien denken. Sinds mijn achttiende woon ik in Amsterdam, hier heb ik met heel veel plezier gewoond. Ik heb daar twaalf jaar in de politiek gezeten en heb vijftien jaar lang een mooi bedrijf opgebouwd. Tot mijn achttiende woonde ik op de Veluwe. Ik ben geboren in Nijkerk en heb een aantal jaren in Apeldoorn gewoond. Ik heb ongelofelijk fijne herinneringen aan mijn jeugd daar in het groen; vissen met vrienden, een grote tuin met buiten altijd wat te doen. U krijgt dus een burgemeester die zowel in de stad als op het platteland heeft gewoond. Misschien dat deze gemeente mij daarom wel zo aanspreekt.

In de krant zei ik al dat ik graag als ‘buurman voor een dag’ bij u langs kom. Daarmee bedoel ik dat ik het leven in de buurten en dorpen graag wil leren kennen zoals u als bewoner dat ervaart. Het alledaagse leven. Dus graag niks bijzonders organiseren, maar gewoon zoals het is. Een gesprek aan de keukentafel, mee boodschappen doen, misschien een hapje mee-eten, of wellicht heeft u een straatfeest waar u mij voor wilt uitnodigen. Ik ga de tijd nemen alle dorpen en wijken te keren kennen. De uitnodigingen stromen al binnen, bijvoorbeeld om de Langedoikermarkt te openen en mee te varen met de Koedijker Gondelvaart. Komende weken zal ik met ieder van de 37 raadsleden een favoriete plek binnen Dijk en Waard bezoeken. Zo lang we nog geen huis hebben, logeer ik regelmatig in steeds een andere bed and breakfast. Ik kijk ook uit naar de kennismaking met het rijke verenigingsleven. Van het schrijverscollectief Schrijvenswaard, tot Kolven bij Op Maat in de Roode Leeuw in Zuid-Scharwoude. Ook zult u me regelmatig aan de lijn zien bij onze handballers, voetballers en alle andere sporten. Ik kijk uit naar de verhalen van onze historische verenigingen. Verenigingen zijn onze binding, het sociale cement van onze samenleving, en ze zorgen dat we elkaar kennen. Ze helpen ook steeds vaker eenzaamheid te voorkomen, wat helaas een groeiend sociaal probleem is. Heel graag ben ik als burgemeester ambassadeur van het verenigingsleven.

Beste mensen, ik aanvaard dit ambt van burgemeester in roerige tijden. De wereld is sinds 2020 in de greep van corona en nog steeds zijn we er niet vanaf. De oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne is de grootste veiligheidscrisis in decennia en heeft gevolgen voor de veiligheid en economie van Europa. Deze gevolgen zijn merkbaar in ieder dorp en iedere stad. Ook hier. De verandering van ons klimaat en de staat van onze natuur vragen om ingrepen die grote gevolgen hebben voor veel inwoners, bedrijven en boeren. Ik aanvaard dit ambt in de wetenschap dat dit ook van het lokale bestuur de volle aandacht vraagt, van mij als burgemeester, van u als gemeenteraad en college, en van onze inwoners en ondernemers. Ik zal er zijn voor wie te maken krijgt met de gevolgen van corona, voor ons zorgpersoneel, voor de bedrijven die het zwaar hebben door de coronamaatregelen. Ik zal er zijn voor de Oekraïense vluchtelingen, voor hun gastgezinnen en regelmatig aanwezig zijn op de opvanglocaties. Ik vind dat we ook moeten luisteren naar onze inwoners die zorgen hebben over oplopende kosten voor levensonderhoud door de oorlog. En ook voor onze boeren die zorgen hebben over hun toekomst. Wel met het besef dat een burgemeester niet overal wat aan kan doen: uiteraard niet, en we zullen ook best weer eens komen te staan voor maatregelen die absoluut niet voor iedereen prettig zijn. Ik zal mijn verantwoordelijkheden nemen. Maar weet dat u in mij een burgemeester heeft die altijd openstaat voor het gesprek, een luisterend oor biedt. En waar mogelijk oplossingsgericht werkt.

Ik zie de komende jaren drie belangrijke taken voor mij weggelegd. Ik zal ze een voor een aan u voorleggen: de verbinding in Dijk en Waard, Openbare orde en veiligheid, en Regionale samenwerking.

  1. Verdere verbinding in de nieuwe gemeente. Dit noem ik niet voor niets als eerste. Een gemeente waarin de mensen, de bewoners, centraal staan. Een sterke gemeentelijke organisatie met mensgerichte dienstverlening, een hoog voorzieningenniveau, waar we de krachten bundelen en innoveren zodat we de ambities die we hebben, zoals 10.000 nieuwe woningen bouwen, kunnen waarmaken. We willen economisch groeien, samen met onze geweldige ondernemers werken aan een innovatieagenda. Ambities die we aan onze stad verplicht zijn. Met bijna 90.000 inwoners zijn we een grote gemeente, we staan in de top-40 van Nederland qua inwonerstal. U als inwoner, u als ondernemer mag de positieve effecten van de fusie gaan merken. Daar waar wethouders mijn hulp nodig hebben, speel ik graag mijn rol bij het helpen realiseren van die doelen.

    Tegelijk zie ik het als mijn opdracht om de eigenheid van onze dorpen en wijken te blijven zien en te behouden. Sint Pancras en Oudkarspel en alle andere dorpen en wijken zijn onderdeel van Dijk en Waard, maar zijn ook dorpen en wijken met een eigen geschiedenis en identiteit. En dat kan naast elkaar bestaan: een grote en moderne gemeente zijn, én de eigen, soms eeuwenoude, identiteit behouden. Een dorpenstad anno 2022. Zo zal ik burgemeester van Dijk en Waard én zoals het uitkomt burgemeester van Koedijk of De Noord of al die andere dorpen zijn.

    Wat het betekent om een Dijk en Waarder te zijn zal heus een beetje moeten groeien. Ik stap in op een moment waarop al veel werk is verzet. Ik moet u, raadsleden, ambtenaren, verenigingen, bewoners en bedrijven een compliment maken over de wijze waarop de fusie is verlopen. Wat we samen kunnen is nieuwsgierig zijn naar onze nieuwe gemeentegenoten, dus gaat u met mij mee! Tijdens al die bezoeken wil ik bouwen aan een sterk Dijk en Waard-netwerk: een netwerk dat zal groeien en dat we blijven onderhouden, want dat netwerk gaat er voor zorgen dat we samen onze ambities gaan waarmaken.
  2. Openbare orde en veiligheid. Veiligheid is iets wat ons allemaal aangaat, van links tot rechts, van arm tot rijk, welke religie, seksuele geaardheid of leeftijd: we willen vrij en onbezorgd kunnen leven. Zonder overlast in uw straat, zonder zorgen uw kinderen naar school laten gaan. Samen met de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer en onze handhavers ga ik mijn uiterste best doen Dijk en Waard veilig te houden. In de driehoek waarin ik zitting heb samen met de burgemeesters van Koggenland en Hollands Kroon zullen we de samenwerking voortzetten om onder meer de ondermijnende criminaliteit aan te pakken, een groeiend probleem waar landelijk en regionaal steeds meer aandacht voor is. In de Veiligheidsregio zal ik graag namens Dijk en Waard mijn bijdrage leveren aan brandveiligheid en crisisbeheersing. Naast de samenwerking met de traditionele veiligheidspartners wil ik ook graag samenwerken met andere sectoren. Want vaak los je veiligheidsvraagstukken juist niet binnen het veiligheidsdomein op. Investeren in preventie. Of oorzaken van overlast samen wegnemen. Met name het thema zorg en veiligheid, en in het bijzonder de invloed van bijvoorbeeld geestelijke gezondheid, wil ik graag oppakken. Verder zal ik mij als burgemeester er altijd voor inzetten en hard maken dat iedereen in deze gemeente kan zijn wie hij of zij is, kan geloven, kan liefhebben. Artikel 1 van onze Grondwet is de basis van onze samenleving. Discriminatie en uitsluiting zijn ontoelaatbaar. Ik ben de burgemeester van iedere inwoner, dus ik zal oog hebben voor iedereen.
  3. En dan de Regionale samenwerking. Regio Alkmaar is een regio vol kansen met 300.000 inwoners in zes gemeenten. Het is een regio die graag en veel bezocht wordt door toeristen en recreanten. We hebben een krachtige economie met sterke ondernemers. Duurzame bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie zijn belangrijke focusopgaven waar ik graag aan ga bijdragen. Sterke samenwerking groeit door elkaar goed te kennen en elkaar snel te vinden. Samen bedreigingen af te wenden en kansen te grijpen. En ook steeds vanuit de inhoud van de opgaven te denken. De afgelopen weken heb ik alvast kennisgemaakt met een aantal collega-burgemeesters. Ik zal mijn kennismakingsronde de komende weken snel vervolgen. Dijk en Waard wil graag een sterke rol spelen in de regio. Omdat ik geloof, nee zeker weet, dat inwoners van alle gemeenten van de regio baat hebben bij grenzeloze samenwerking. Onze inwoners bezoeken elkaars gemeenten nu al: ze gaan naar het theater in Alkmaar, naar Bergen aan Zee of komen zwemmen en recreëren in het Geestmerambacht. Ook breder in de Kop van Noord-Holland en in de provincie geldt dat samenwerking ons allen sterker maakt. Van Haarlem tot Texel, ik kom zeker snel langs voor een kop koffie.

Beste mensen, ik ga afronden. Ik wil graag de mensen die deze avond zo goed hebben georganiseerd bedanken. In het bijzonder onze griffier Bregje de Jong. En ook gemeentesecretaris Annette Doesburg voor mijn plezierige entree in de gemeentelijke organisatie. Graag richt ik mijn laatste woorden van deze speech tot de jeugd van Dijk en Waard. Kinderen en jongeren, ik ben ook jullie burgemeester. Op jullie leeftijd zul je hopelijk niet echt bezig zijn met de installatie van een nieuwe burgemeester, net twee dagen voor de zomervakantie. Ook het krantje op de deurmat zul je niet elke week lezen. Ik zit wel op Instagram, misschien willen jullie mij volgen? Maar ik kom ook bij jullie langs. Op school, in de buurthuizen of bij de skatebaan. Ik wil graag weten wat jongeren bezighoudt. Iets te vaak hoor ik de jeugd zeggen dat er weinig voor de jeugd te doen is hier. Ik wil graag jullie ideeën voor de toekomst horen, jullie een stem geven in deze gemeente.
Ik heb nog één persoon niet bedankt vanavond, en dat is onze talentvolle muzikant. Via jou heeft de jeugd een belangrijke bijdrage aan deze avond gehad.

Beste mensen, ik rond af. Dank u wel voor uw aandacht. Aan de slag! Ik ga mijn best doen.