HEERHUGOWAARD - Op maandag 18 september 2017 beginnen maar liefst 20 statushouders aan een voorschakeltraject voor een opleiding in de installatie- en of elektrotechniek.

InstallatieWerk Noord-Holland heeft samen met het Horizon college en het ‘Huis van het werk’ het initiatief genomen voor het opstarten van deze pilot speciaal voor statushouders. Tot nu toe werd InstallatieWerk steeds benaderd met individuele aanvragen vanuit instanties als het UWV en vluchtelingenwerk. Door middel van het starten van dit traject worden aanvragen beter gestroomlijnd. Daarnaast speelt deze pilot goed in op de groeiende vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten in de markt.

Hoe ziet dit voorschakeltraject eruit?
Het voorschakeltraject duurt 16 weken, lopend tot begin januari 2018.

Tijdens deze 16 weken krijgen de statushouders – die afkomstig zijn uit o.a. Syrië, Eritrea en Somalië - onderwijs ondersteuning in de Nederlandse taal, gereedschappen en materiaal kennis aangeleerd en daarnaast zullen zij hun proberen het VCA certificaat te behalen.

Stage bedrijven gezocht!
Het is de bedoeling dat de statushouders vanaf eind oktober ook stage gaan lopen om echte werkervaring op te doen in de installatie – of elektrotechniek. Bedrijven die dit initiatief ondersteunen en mogelijkheden zien voor een stageplek, kunnen contact opnemen met InstallatieWerk Noord-Holland. (072 57 15 699)

Aan het einde van dit voorschakeltraject zal individueel bekeken worden wie inmiddels voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan om met een reguliere BBL opleiding te kunnen starten. Deze pilot zal in januari 2018 geëvalueerd worden en bij tevredenheid van de betrokken partijen en voldoende nieuwe aanwas begin 2018 een vervolg krijgen.