DEN HAAG - Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) willen dat de regering gemeenten gaat dwingen om armoedegeld voor kinderen ook echt aan die groep te besteden. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat in 2017 veel geld op de plank is blijven liggen. Veel gemeenten die het hebben besteed, deden dat bovendien aan andere zaken dan kinderen in armoede.

Sinds 2017 krijgen gemeente jaarlijks structureel geld vanuit het Rijk om armoede onder jongeren te bestrijden. In Noord-Holland was dat 15 miljoen euro voor de 48 gemeenten. Via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) achterhaalde NH Nieuws dat ruim 2 miljoen euro niet is besteed.

Het geld dat werd besteed ging soms naar andere projecten, werd gebruikt om tekorten op armoedebeleid te dichten of werd zelfs toegevoegd aan de pot algemene middelen. Een ander deel werd doorgeschoven naar 2018.

'Schandalig, regering moet ingrijpen'
De onderzoeksresultaten in Noord-Holland leiden tot onbegrip in Den Haag. "Het blijkt dat bestrijden van armoede onder kinderen geen prioriteit is van de gemeenten. Ze moeten veel meer hun best doen", aldus Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP.

Ook collega-Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA vindt het onbegrijpelijk. "Dat is toch bizar. Dat het geld misschien wel aan lantaarnpalen wordt besteed, terwijl er genoeg arme jongeren zijn die hulp nodig hebben."

Nu worden gemeenten niet afgerekend op hun bestedingen van de Klijnsmagelden, maar dat moet volgens beide partijen veranderen. Bij verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) gaan ze aandringen om het geld te oormerken zodat gemeenten ook echt verplicht zijn om het uit te geven.

Reactie Staatssecretaris Tamara van Ark
"Het onderzoek van NH Nieuws sluit aan bij het beeld uit de landelijke tussenevaluatie (die deze week naar de Kamer is gestuurd) dat gemeenten stappen zetten, maar dat er zeker nog verbetering mogelijk is. Het ministerie heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hernieuwde afspraken gemaakt over de te bereiken doelen bij de lokale ondersteuning van kinderen in arme gezinnen. Verder is het aan de gemeenteraden om te controleren of het geld juist wordt besteed.

Gemeenten besteden armoedegeld voor jongeren massaal aan andere zaken
Noord-Hollandse gemeenten gebruiken geld dat ze van het Rijk krijgen om jongeren in armoede te ondersteunen massaal voor andere zaken. En ook bleef veel geld onbesteed. Wil je weten hoe het zit? Kijk dan hier.