HEERHUGOWAARD - De heer W.A. Kramer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Dat gebeurde in Den Haag door minister van Defensie J.A. Hennis-Plasschaert. Hieronder de woorden van de minister bij de benoeming van de heer Kramer.

In schaarste herkent men de meester.
Als zeldzame hoeder van het materieel en immaterieel erfgoed  van de Koninklijke Marine, zorgde u in tijden van schaarste dat de gebruiken, regels en mores van 528 jaar marine-historie niet verloren gingen. Dat de tradities en het gedachtengoed en daarmee de krachtige identiteit van ons oudste krijgsmachtdeel behouden bleef. Uw aandacht hiervoor is de constante factor in vrijwel alle functies die u heeft vervuld en dit alles vond veelal plaats in uw vrije tijd.

Door uw ongeëvenaarde kennis op het gebied van tradities, ceremonies, vaandels en uniformen, bent u al jarenlang de vraagbaak voor commandanten en directeuren.U borgde deze kennis voor de toekomst in het virtueel Bureau Ceremonieel en Protocol. En u droeg ook zelf aan die rijke maritieme historie bij.Want door uw bemoeienis pronkt op het uniform van onze koning een esthetisch prachtig koninklijk distinctief dat de band van ons staatshoofd met de Koninklijke Marine zichtbaar maakt. En door uw bemoeienis dragen de eerste marinemannen en -vrouwen vol trots het Erekoord CZSK voor levensreddend optreden.En ook persoonlijk ben ik u zeer erkentelijk voor uw inzet.

Twee maanden geleden sprak ik bij de 75e herdenking van de Slag in de Javazee. Een ontroerende en waardige gebeurtenis en in mijn speech vertelde ik onder meer over meneer Jans.Dit alles ga ik hier niet herhalen, maar ik benoem graag wel het feit dat hij verantwoordelijk was voor één van de kanons aan boord van Harer Majesteits Kortenaer. ‘Kanons’ en dus niet ‘kanonnen’…

Cruciaal voor de fijnproever.Overste Kramer, de afgelopen jaren heeft u mij vele malen geholpen met het juiste gebruik van marine-termen.  Ogenschijnlijk een detail, maar voor mij altijd van groot belang.Het tekent uw manier van werken. Grondig, met aandacht en een enorme kennis van zaken.En op deze wijze heeft u ook vele ceremoniële bijeenkomsten in goede banen weten te leiden.

Als organisator en spreekstalmeester. Waaronder de indienststelling van de Karel Doorman en de dapperheidsonderscheidingen voor twee mariniers.
Mijlpalen die niet alleen voor de betrokkenen van grote waarde zijn, maar ook voor Defensie in brede zin.

Overste Kramer,
Het is mij dan ook een genoegen u mede te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd, u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.