HEERHUGOWAARD - De inwoners van Heerhugowaard hebben tijdens de verkiezingen in november de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard gekozen. De leden van nieuwe raad worden op 3 januari 2022 beëdigd. Op dinsdagavond 21 december 2021 nam de huidige gemeenteraad van Heerhugowaard tijdens de laatste raadsvergadering afscheid.


Tijdens dit afscheid ontvingen vier niet herkozen raadsleden een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de gemeenteraad. Tevens kregen drie vertrekkende leden van het college van burgemeester en wethouders de hoogste gemeentelijke onderscheiding, een Gouden Reiger, voor hun inzet voor de Heerhugowaardse samenleving.

Koninklijke onderscheidingen

Hieronder de namen van de ontvangers van de Koninklijke Onderscheidingen. Deze raadsleden zijn niet herkozen en zullen geen zitting in de gemeenteraad van Dijk en Waard nemen.

 • Stefano (roepnaam: Stefan) Brau (PvdA)
  Stefan is vanaf 16 maart 2006 tot 3 januari 2022 raadslid. Dat is in totaal bijna 16 jaar.
 • Alex Harren (VVD)
  Alex is ook vanaf 16 maart 2006 tot 3 januari 2022 raadslid. Ook bijna 16 jaar.
 • Nuri Kevek (CDA)
  Nuri is raadslid vanaf 11 maart 2010 tot 3 januari 2022. Dat is bijna 12 jaar.
 • Jolanda Suzanna Louisa (roepnaam: Jolanda) van Ling-Wanst (CDA / D66)
  Jolanda van Ling is eveneens vanaf 11 maart 2010 tot 3 januari 2022 raadslid. Ook bijna 12 jaar.

Volksvertegenwoordigers komen automatisch voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking bij aftreden na ten minste twaalf jaar zitting te hebben in de raad. Daarnaast moeten ze van onbesproken gedrag zijn. Twee van de hiervoor genoemde raadsleden hebben net de twaalf jaar niet volgemaakt. Dit komt omdat de herindelingsverkiezingen voor Dijk en Waard enkele maanden voor de reguliere datum van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 plaatsvonden. Er wordt er in dit geval vanuit gegaan dat zij normaal gesproken (bij normale gemeenteraadsverkiezingen) de twaalf jaar wel volgemaakt zouden hebben, waardoor zij nu wel de onderscheiding toegekend krijgen.

Gouden Reigers

Vertrekkende bestuurders Bert Blase (burgemeester), Monique Stam (wethouder) en Bert Fintelman (wethouder) kregen tijdens de laatste raadsvergadering van Heerhugowaard de gemeentelijke onderscheiding De Gouden Reiger uitgereikt.

 • De heer Blase is (waarnemend) burgemeester van Heerhugowaard sinds februari 2017. Voor een waarnemend burgemeester is dit een lange periode om bij een gemeente te blijven. Burgemeester Blase heeft in de bijna vijf jaar die hij hier burgemeester is geweest bijgedragen aan een innovatieve en stabiele bestuurscultuur. Hij is inspirator op het gebied van democratische vernieuwing, heeft oog voor individuele inwoners en heeft zich op originele manier ingezet voor een fijn en veilig Heerhugowaard. Er kan met recht gezegd worden dat hij op onderscheidende wijze invulling heeft gegeven aan zijn bestuurlijke functie.
 • Mevrouw Monique Stam is wethouder in Heerhugowaard sinds maart 2012. In de bijna tien jaar waarin zij wethouder is geweest heeft zij actief bijgedragen aan de innovatieve en stabiele bestuurscultuur die Heerhugowaard rijk is. Haar jarenlange inzet voor o.a. duurzaamheid, wonen, mobiliteit en talloze projecten is grenzeloos gebleken en de vruchten hiervan hebben blijvend effect op Heerhugowaard. Er kan met recht gezegd worden dat zij op onderscheidende wijze invulling heeft gegeven aan haar bestuurlijke functie.
 • De heer Bert Fintelman is wethouder in Heerhugowaard sinds april 2019. In de afgelopen jaren heeft hij actief bijgedragen aan de innovatieve en stabiele bestuurscultuur die Heerhugowaard rijk is. Zijn inzet voor het sociaal domein, zijn enthousiasme voor Het Paviljoen en inzicht in het financieel beleid zijn kenmerkend voor zijn persoon. Er kan met recht gezegd worden dat hij op onderscheidende wijze invulling heeft gegeven aan zijn bestuurlijke functie.

Volgens de richtlijnen voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen komen deze bestuurders in aanmerking voor een gouden reiger: ‘De gouden reiger kan uitgereikt worden als de verdiensten van de te onderscheiden persoon een grote reikwijdte hebben. Daarnaast kan de gouden reiger ook uitgereikt worden als de te onderscheiden persoon zijn/haar (bestuurlijke) functie op bijzondere wijze heeft ingevuld.’