KOGGENLAND - Leerlingen van een muziekschool/muziekvereniging kunnen een bijdrage in het lesgeld van de gemeente ontvangen. De regeling is voor inwoners van de gemeente Koggenland die op 1 augustus van het lopende schooljaar nog geen 18 jaar oud zijn. Als voorwaarde geldt dat het muziekonderwijs wordt verzorgd door een muziekvereniging of een daartoe bevoegde docent die een hbo-opleiding succesvol heeft afgerond voor het instrument waarin hij/zij lesgeeft.

Aanvragen bijdrage

Iedere leerling die gebruik wil maken van de regeling dient een aanvraagformulier in te vullen. Als er binnen een gezin meerdere kinderen muziekonderwijs volgen, moet er per kind een formulier worden ingevuld. Het aanvraagformulier is alleen verkrijgbaar bij de muziekschool, ‑docent of ‑vereniging. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en vóór 1 oktober bij de docent zijn ingeleverd. De docenten verzamelen de aanvragen en sturen ze door naar ons. Aanvragen die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Wij betalen het totaalbedrag van de aanvragen aan de muziekschool, docent of vereniging, die de gemeentelijke bijdrage in mindering brengt op uw nota.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft over de lesgeldbijdrageregeling,dan kunt u contact opnemen met Dieuwke Schuijtemaker van de afdeling Welzijn & Zorg via telefoon (0229) 54 83 79 of e-mail d.schuijtemaker@koggenland.nl