HEERHUGOWAARD - Heerhugowaard waardeert haar mantelzorgers. Dat blijft niet tot mooie woorden beperkt. De gemeente onderstreept de waardering met het mantelzorgcompliment: een extraatje van € 200,-

Hoe werkt het?
Als u vorig jaar een mantelzorgcompliment heeft ontvangen, hoeft u niets te doen. U ontvangt dan vanzelf bericht van ons.

Nieuwe aanvraag
Als zorgvrager kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger(s). Dit mag één keer per jaar, tussen 1 november en 31 december. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden. Er liggen ook formulieren bij uw huisarts, bij wijkcentrum de Horst, wijkcentrum de Zon (voorheen Mediaan) en bij het Gemeentehuis.
Uw aanvraag moet uiterlijk op 31 december bij ons binnen zijn. U mag het compliment alleen aanvragen voor het huidige jaar, dus niet voor een al verstreken jaar of volgend jaar. Het bedrag wordt uitgekeerd aan de mantelzorger die u in deze aanvraag opgeeft. Heeft u meer mantelzorgers, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eerlijke verdeling van het bedrag onder al uw mantelzorgers.

Voorwaarden
U kunt het Mantelzorgcompliment alleen aanvragen als:

U (de zorgvrager; dit bent u als u langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft):
• in de gemeente Heerhugowaard woont en mantelzorg ontvangt.
• Thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning woont. U woont dus niet in een verpleeginstelling of zorginstelling.

Uw mantelzorger (degene die voor u zorgt, voor wie u het mantelzorgcompliment aanvraagt):
• 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg aan u heeft verleend.
• Het aanvraagformulier (rechterpagina) wil ondertekenen.
• Minimaal 12 jaar oud is.

Bewijsstukken
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, dient u de volgende bewijsstukken mee te sturen.
LET OP, stuur nooit originelen maar UITSLUITEND KOPIEËN van officiële documenten!

1. Een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
2. Een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.
3. Als u de onder 2 genoemde indicatie of beschikking niet heeft: een ingevulde verklaring van een professionele zorgverlener (zie achterpagina).


Hoe vraag ik het aan?
Vraag het mantelzorgcompliment aan door het ingevulde aanvraagformulier met de bovenstaande gevraagde bewijsstukken op te sturen naar:

WELSCHAP - MET WELZIJN
t.a.v. Mantelzorgcompliment
Antwoordnummer 1800
1960 VB Heemskerk
Een postzegel is niet nodig.

U kunt de aanvraag ook inscannen en mailen naar: mantelzorgcompliment@methhw.nl

De mantelzorger ontvangt binnen uiterlijk vier weken na goedgekeurde indiening het bedrag op de rekening.