WEST-FRIESLAND - Bijna alle West-Friese gemeenten hebben in de tweede helft van 2018 te weinig voormalige vluchtelingen aan een woning geholpen. Drechterland vormt de uitzondering. In de gemeente werden vijf mensen meer dan afgesproken opgevangen.

Langedijk ving een persoon meer op dan hoefde. Ook Koggenland deed het goed. De gemeente moest zeventien mensen helpen en deed dat ook. De rest van de gemeenten ving te weinig mensen op. Hoorn had 42 mensen aan een woning moeten helpen, maar dat lukte maar bij 32 mensen.

Taakstelling
Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, wordt de hulp van gemeenten ingeroepen om ze aan een woning te helpen. Twee keer per jaar krijgen gemeenten te horen hoeveel vergunninghouders ze moeten huisvesten. Het aantal mensen dat ze aan een woning moeten helpen, wordt bepaald op basis van het aantal inwoners van de gemeente.

Het merendeel van de gemeenten (Noord-Hollandse en Nederlandse) haalt de taakstelling niet. Dat komt voornamelijk doordat ze in eerdere periodes te weinig mensen hebben gehuisvest. Ze moeten de tekorten nog inhalen.

Daling asielinstroom
In 2015 bereikte de vluchtelingencrisis in Nederland een hoogtepunt. In dat jaar kwamen in totaal bijna 57.000 asielzoekers naar Nederland. Het ging grotendeels om Syriërs en Eritreërs, die vrijwel allemaal een (tijdelijke) verblijfsvergunning kregen. Het aantal asielzoekers en vergunninghouders is inmiddels flink lager dan een aantal jaar terug.