HEERHUGOWAARD - Op maandag 23 oktober wordt begonnen met het kappen van de ongeveer 270 populieren langs de Middenweg-Zuid tussen Intratuin en de rotonde Reuzenpandasingel.

Dit gedeelte van de Middenweg is dan tot 3 november afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Op de dijkjes die evenwijdig liggen langs delen van de Middenweg worden tijdelijke elzen geplant om de vleermuizenroute tijdens de werkzaamheden te behouden.

Bestemmingsverkeer mogelijk

Bestemmingsverkeer is in overleg met de aannemer wel mogelijk. Het kappen van de populieren is nodig in verband met de ouderdom (60 jaar) van de bomen. In verband met vallende takken moest de weg regelmatig worden afgesloten bij

harde wind. Een aantal jaren geleden is daarom al besloten de bomen flink te snoeien. En nu volgt dus volledige kap.

Weg opgeknapt

Tegelijk hiermee wordt ook de weg opgeknapt. Langs de weg zullen nieuwe bomen, verschillende soorten iepen, worden terug geplant. Dat gebeurt in het laatste kwartaal van 2018. Vanaf begin 2018 worden eerst allerlei andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo zullen de nutsbedrijven in het tweede kwartaal kabels en leidingen in de berm verleggen en worden de fietsbruggetjes over het water verlaagd om op de nieuwe weg te kunnen worden aangesloten.

Fietsstraat

De nieuwe weg komt namelijk 25 centimeter lager te liggen dan de huidige. In het derde kwartaal wordt de huidige weg gesloopt en de nieuwe weg aangelegd. Dat wordt een fietsstraat waar bestemmingsverkeer en de bus ‘te gast' zijn, zoals

dat heet. De fietsstraat krijgt een uitstraling met twee rode asfaltlopers en een overrijdbare middenstrook van gebakken stenen. Achter de bomenrij komt een recreatief voetpad. Daarna worden de nieuwe bomen geplant. In april 2019 is de

vernieuwde Middenweg gereed. Het ontwerp van de Middenweg-Zuid is in nauw overleg met omwonenden en ondernemers tot stand gekomen. Daarvoor is een klankbordgroep ingesteld.

Bus

De bus wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. De bushalte Strand van Luna en Stad van de Zon worden overgeslagen en rijdt in plaats daarvan over de N242. De bus pakt zijn route weer op bij de rotonde Reuzenpandasingel.