LANGEDIJK - Om de toekomstbestendigheid van Museum BroekerVeiling te vergroten geven museum en gemeente het startsein voor een nieuwe toekomstvisie. Wethouder Nils Langedijk: "Het is belangrijk om juist nu vooruit te kijken. Het museum is door het Coronavirus in zwaar weer gekomen. Vanuit het gemeentelijk Steunfonds willen we daar op korte termijn financieel in ondersteunen. Voor de lange termijn moeten we nu doorpakken om het museum qua inhoud en economische positie te versterken.”


Toekomstvisie met scenario’s

De plannen voor het visietraject zijn eind vorig jaar al door gemeente en museum met elkaar besproken en worden nu versneld opgepakt. Aan de hand van scenario’s wordt verkend hoe het museum kan groeien in museale inhoud, aantal bezoekers en haar waarde voor de omgeving. Het vinden van de juiste balans tussen die elementen moet passen in een groter geheel. Zo wordt de komende periode ook de samenhang van ontwikkelingen rond het kanaal tussen Heerhugowaard en Langedijk bekeken in een gebiedsvisie Grenzeloos Dijk&Waard. Dat reikt ook tot aan het Museum BroekerVeiling en Oosterdelgebied.

Concreet gaat de toekomstvisie voor het museum inzicht geven in de inhoudelijke stap van het museum: (het wat), maar geeft het ook inzicht in het hoe: een concreet plan van aanpak (programmatisch, organisatie, communicatie en exploitatie). Ook de verduurzaming van het museum komt daarbij aan bod.

Samen
De toekomstvisie voor het museum wordt samen met belangenpartijen en stakeholders gedaan. “We willen daarom een brede toekomstvisie opstellen waaruit duidelijke speerpunten naar voren komen. Het moet voor iedereen zichtbaar zijn welke doelen we nastreven en met welke concrete acties we die kunnen realiseren”, aldus Ron Karels, directeur Museum BroekerVeiling.

Vervolg
In de gemeentebegroting heeft de raad van Langedijk hiervoor budget gereserveerd. We starten nu met de aanbestedingsprocedure. Deze zomer selecteren gemeente en museum een bureau. Het is de bedoeling dat eind 2020 een nieuwe, inspirerende toekomstvisie voorligt. De raad krijgt dit dan begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd.