HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Tijdens een goedbezochte ledenvergadering in Wijkcentrum De Zon hebben de lokale PvdA-afdelingen Heerhugowaard en Langedijk op 26 november besloten de nieuwe lokale afdeling PvdA Dijk en Waard te vormen. De nieuwe afdeling is het resultaat van een samenwerkingstraject dat is ingezet op initiatief van de lokale besturen, met het oog op de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2022. Gelijk met de oprichting van de afdeling is een bestuur benoemd: tot voorzitter is verkozen Jasper Valent; hij wordt bijgestaan door Sandra Landstra (secretaris), Hudson Louis (penningmeester), Ina Bonsel-Pesch en Petra Feenstra.


De afzonderlijke gemeenteraadsfracties van PvdA Dijk en Waard blijven zelfstandig in hun gemeenteraad functioneren: in Heerhugowaard wordt de partij vertegenwoordigd door Stefan Brau en Jaap Koppelaar, in Langedijk is Harry Waal raadslid, met daarnaast Marcel Reijven als wethouder.

Belangrijke opdracht voor de afdeling is de voorbereiding van de verkiezingen voor de eerste gemeenteraad van Dijk en Waard op 24 november 2021. Verder faciliteert de afdeling de fracties door het bieden van onderling contact tussen de fracties over gemeenschappelijke onderwerpen, bundeling van deskundigheid en inbedding in de regio en landelijke organisatie. Door dit samengaan kunnen ledenwerving, talentontwikkeling, opleidingen en het organiseren van themabijeenkomsten ook aandacht krijgen.