VEENHUIZEN - De oude brug over de Langereis in Veenhuizen is eind vorig jaar vervangen. Met de nieuwe brug is een belangrijk knelpunt voor vaarrecreanten opgelost, omdat het rondje Rustenburg-Verlaat nu ook mogelijk is voor boten tot circa 2,30 m hoog en boten van 2,40 m hoog vanaf het Verlaat nu de passantenhaven bij Opmeer kunnen bereiken.


Aan de realisatie van nieuwe brug ging overleg met betrokkenen vooraf. De brug ligt bij Veenhuizen en op de grens van gemeente Heerhugowaard met gemeente Opmeer. De Veenhuizers wilden het liefst de oude brug behouden of er een autobrug voor terug. De gemeenten zagen in de vervanging een mogelijkheid om de vaarroute Rustenburg-Verlaat aantrekkelijker te maken voor vaarrecreanten. Het Recreatieschap Westfriesland bracht de partijen bij elkaar, waarbij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als eigenaar van de brug graag zijn medewerking verleende.

Oplossing
Uiteindelijk is er in goed overleg met een afvaardiging vanuit Veenhuizen tot een oplossing gekomen. Er ligt nu een brug van composiet, die geschikt is voor fietsers en wandelaars. Een eis van de politie was een (fiets)sluis, om te voorkomen dat men vanaf de brug de weg op schiet. De fietssluis maakt helaas het gebruik van de brug voor rolstoelen en scootmobielen moeilijker. Deze situatie wordt nog aangepast om deze zo optimaal mogelijk te maken binnen de technische mogelijkheden.

De totstandkoming van de brug is mogelijk gemaakt door medewerking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en financiële bijdragen van de provincie Noord-Holland, Bestevaer, de gemeenten Heerhugowaard en Opmeer en het Recreatieschap Westfriesland. De nieuwe brug in Veenhuizen is een kleine maar waardevolle schakel in het geheel van opwaardering van de recreatieve vaarmogelijkheden in Noord-Holland Noord.