HEERHUGOWAARD - Sinds afgelopen februari gelden er nieuwe geluidsnormen voor evenementen in Heerhugowaard. De nieuwe normen zijn het resultaat van een geluidsonderzoek bij diverse evenementen. Hierbij is het geluidsvolume gekoppeld aan de beleving van het evenement bij bezoekers en de overlast voor omwonenden. De nieuwe normen moeten zorgen voor een betere balans tussen deze twee partijen.

Bastonen
Kern van de nieuwe regeling is dat het aantal muziekevenementen per evenemententerrein beperkt is en dat de sterkte van het geluid van evenementen verder vastgesteld is. De totale sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in dB(A) en bastonen worden uitgedrukt in dB(C). Evenementen mogen nu maximaal 75 dB(A) en 100 dB(C) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning produceren. Eerder werd een maximum van 70 dB(A) gehanteerd en werden de lage bastonen niet beperkt.

Zelf meten
De organisator moet zelf metingen uitvoeren om te zien of de geluidsnorm niet wordt overschreden. Een verslag van deze metingen levert hij in bij de gemeente. De gemeente laat op verschillende momenten controlemetingen uitvoeren door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Op verzoek van de gemeenteraad worden de nieuwe geluidsnormen aan het einde van 2018 geëvalueerd. Voor deze evaluatie is de beleving van inwoners essentieel. Als inwoners opmerkingen hebben over het geluid bij evenementen, dan kunnen ze hierover mailen. Dat kan naar post@heerhugowaard.nl onder vermelding van naam, adres en uiteraard over welk evenement het gaat.