HEERHUGOWAARD -Tot en met 9 februari kunnen inwoners van Heerhugowaard meedoen aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving in en van de stad. De resultaten worden rond de zomer van 2020 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten bij het vormgeven van het nieuwe veiligheidsbeleid.

Tot en met 9 februari kunnen inwoners van Heerhugowaard meedoen aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving in en van de stad. De resultaten worden rond de zomer van 2020 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten bij het vormgeven van het nieuwe veiligheidsbeleid.

Sinds 2013 neemt de gemeente Heerhugowaard tweejaarlijks deel aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Zo’n monitor geeft enerzijds ‘harde’ criminaliteitscijfers, maar ook het veiligheidsgevoel van inwoners. Die houden in Heerhugowaard geen gelijke tred met elkaar: de criminaliteitscijfers dalen sinds 2013, maar het veiligheidsgevoel van Heerhugowaarders niet. (Er was overigens een stijging van criminaliteit in de laatste maanden van 2019).

De gemeenteraad heeft daarom het college in juli 2019 opdracht gegeven tot een verdiepend onderzoek op de ervaren veiligheid van Heerhugowaarders, om zo tot de kern van het probleem te komen.

Alle inwoners kunnen aan het onderzoek deelnemen via www.startvragenlijst.nl/heerhugowaard. Deelnemers aan het burgerpanel Heerhugowaard en het huurderspanel Woonwaard krijgen automatisch per email een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.