HEERHUGOWAARD - De gemeente Dijk en Waard en BAVEKO Vastgoed hebben een overeenkomst getekend voor sloop van het pand op Middenweg 243 en de nieuwbouw van een appartementengebouw met 9 woningen en winkelruimte op dezelfde plek.

De afgelopen twee jaar is door bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samengewerkt aan een plan voor Centrumwaard. In maart 2021 heeft de raad van Heerhugowaard de Gebiedsvisie vastgesteld en in oktober 2021 het Masterplan fase 1. De herinrichting van de Dreef, Basiusstraat en Middenweg moet worden gezien als eerste aanzet om Centrumwaard te transformeren tot een aantrekkelijk en bruisende dorpscentrum. In het eerste kwartaal van 2023 starten de werkzaamheden hiervoor.

Naast deze inzet van de gemeente zijn marktpartijen nodig om een bijdrage te leveren aan de gewenste transformatie. Afgelopen woensdag is de eerste overeenkomst tussen de gemeente en een initiatiefnemer, BAVEKO Vastgoed getekend. Dit initiatief bestaat uit de sloop van het pand op Middenweg 243 en de nieuwbouw van een appartementengebouw met 9 woningen. Drie woningen zijn sociale huurappartementen en er komt een winkelruimte in de plint van het pand. Na het tekenen van de overeenkomst doet BAVEKO de verdere bouwplanontwikkeling. Zij willen in de tweede helft van 2023 starten met de bouw. Hiermee wordt een volgende stap gezet om van Centrumwaard een bruisend en levendig dorpshart te maken. Binnenkort nodigt BAVEKO buurtbewoners uit om kennis te nemen van het schetsontwerp van het bouwplan.

Namens de gemeente is de overeenkomst ondertekend door Berenike van Lohuizen (gebiedsontwikkelaar) en namens Baveko door Ruud Bakker.