HEERHUGOWAARD - De gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ondertekenden op 23 november een uitvoeringsovereenkomst in het kader van de ontwikkeling van het Stationsgebied Dijk en Waard.


De gemeente gaat de Zuidtangent aanpassen door een onderdoorgang onder het spoor aan te leggen, om zo een belangrijk en ook gevaarlijk knelpunt voor het wegverkeer op te lossen. Als gevolg van deze plannen zijn er aanpassingen nodig in het watersysteem. Gemeente en het hoogheemraadschap grijpen de kans om tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het klimaatrobuuster maken van het gehele gebied. Hiervoor ondertekenden de bestuurders Klazien Hartog en Annette Groot namens respectievelijk HHNK en de gemeente een uitvoeringsovereenkomst.

Voorbereid op extreme neerslag

De samenwerking bij de herinrichting van het watersysteem biedt enerzijds een oplossing voor het doorkruisen van het watersysteem als gevolg van de gewenste spoorwegonderdoorgang. Anderzijds worden bewoners en bedrijven beter voorbereid op klimaatverandering. De ontwikkeling van het stationsgebied levert zo ook een belangrijke bijdrage aan het klimaatrobuuster maken van het gehele stedelijke- en landelijke gebied binnen de polder Heerhugowaard. Een polder met veel inwoners die hiermee beter bestand is tegen onder meer extreme neerslag.

Krachten bundelen

De partijen hebben de afgelopen jaren gezamenlijk onderzocht waar kwetsbaarheden op het gebied van extreme neerslag, toenemende droogte, verhoogde kans op overstroming en langere perioden met hitte liggen, én welke kansen er zijn. Beide overheden hebben daarom gekozen gezamenlijk op te trekken en kansen te verzilveren. Door deze gezamenlijke oplossing wordt nu werk met werk gemaakt, zodat de polder Heerhugowaard beter voorbereid is op weersextremen.

Planonderdelen

Onderdelen van de plannen zijn de realisatie van een nieuw gemaal op het industrieterrein De Zandhorst, de realisatie van een oost-west verbinding in de waterstructuur van de polder Heerhugowaard die aansluit op het nieuwe gemaal en de uitvoering van benodigde kleinere aanpassingen aan het watersysteem. Deze zijn rondom de realisatie van het gemaal, de oost-westverbinding en het te ontwikkelen Stationsgebied Dijk en Waard.