HEERHUGOWAARD - Het artikel over de gemeentelijke politiek in Heerhugowaard dat in april in update is verschenen was het startschot voor onze maandelijks terugkerende rubriek Politiek in Heerhugowaard.
Het woord is deze maand aan Falco Hoekstra, fractievoorzitter en raadslid van de Heerhugowaardse VVD:

Verkiezingen achter de rug. Formatie gevormd. Wat nu?
‘We zijn heel wat uurtjes zoet geweest met de twee processen die bij het formeren horen. Enerzijds met het opzetten van het raadsprogramma en daarnaast met alle gesprekken rondom de vorming van het college. Inmiddels zitten we in een wat rustiger vaarwater en gaan we over tot de orde van de dag.

Het raadsprogramma kent geen deadlines, dat betekent dat we continu moeten prioriteren.’‘Het raadsprogramma omschrijft de dingen die we als raad graag zien gebeuren in Heerhugowaard. Er staat in wat we wíllen, niet wanneer het moet gebeuren of hoe het aangepakt dient te worden. Dit uitvoeringsprogramma ligt op het bord van het college. Heel simpel gezegd: de raad stelt de kaders, het college neemt het initiatief. Juist daarom is de collegesamenstelling zo ongelooflijk belangrijk. De neuzen moeten echt dezelfde kant op staan. Dat was in deze formatieperiode heel goed gegaan. CDA, HOP, Senioren Heerhugowaard en VVD liggen vrij dicht bij elkaar op een hoop onderwerpen. Natuurlijk heeft iedere partij eigen standpunten, dat gaat zeker nog leuke politieke discussies opleveren, maar die gemene deler.. die is er!’

In update spraken we over zaken die absoluut gerealiseerd moeten worden. Matchen deze punten met het raadsprogramma?
‘Zeker weten! We spraken toen over de bereikbaarheid, een van onze belangrijkste verkiezingsitems. De Oosttangent, het Altongebied, Centrumwaard, ze staan allemaal in het programma. Ook het thema veiligheid heeft een prominente plek gekregen. Dat hebben we te lang links laten liggen. We zijn hard bezig met het verbinden van politie, mobiele surveillance en welzijnsinstellingen. Daarnaast ondersteunen we de WhatsApp buurtpreventiegroepen in de wijken. Voor het vergroten van het veiligheidsgevoel op de lange termijn wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Wat maakt dat Heerhugowaard wat betreft veiligheidsgevoel meer onder druk staat dan andere gemeenten? De uit het onderzoek voortkomende maatregelen, die moeten we direct bij de horens vatten!’

‘Alle partijen hebben elkaar heel snel kunnen vinden op het thema eenzaamheid. Ik had daar in de visie op woningbouw al een voorzetje op gegeven, nu is daar een mooi vervolg aan gegeven. We hebben afgesproken dat er meer algemene voorzieningen moeten komen waar mensen elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten. Zo pakken we een groot probleem aan en zetten we direct in op de preventie in Heerhugowaard.’

‘Een aspect waar we wel stappen in maken, maar wat nog niet altijd goed verloopt is de resultaatgerichte zorg. We willen af van het uurtje-factuurtje verhaal, het moet allemaal draaien om écht goede zorg. Wij hoeven niet te weten hoeveel úúr er aan meneer Pieterse besteed wordt, wij willen zeker weten dat hij goede zorg krijgt. We willen dus resultaatafspraken. In praktijk betekent dit dat de ene cliënt meer uren zorg krijgt en de ander wat minder, per saldo zal een zorgverlener hetzelfde aantal uur besteden. Helaas wordt dit nog niet door elke zorgorganisatie even goed opgepakt. Een typisch geval van: de politiek wil A, de praktijk doet B. Zorgverleners hebben het gevoel dat ze een bepaald bedrag per cliënt krijgen, we geven echter juist een totaalbedrag voor alle cliënten bij elkaar, een bedrag dat ook nog eens flink hoger is dan voorgaande jaren. Het gaat ons namelijk om het resultaat. Natuurlijk begrijpen we dat dit een pittige omslag is, maar het lukt in andere gemeenten wél. Hier komt de andere kant van politiek om de hoek kijken wat ons nu ook veel bezig houdt. Het is aan ons om de zorgorganisaties die het beleid niet goed uitvoeren in de kraag te vatten zodat cliënten niet langer de dupe zijn.’

‘Terug naar de afspraken voor de komende jaren. Het gaat economisch goed in Nederland. Ook in Heerhugowaard staan we er financieel prima voor. Het stelt ons in staat maatregelen te treffen ter verwezenlijking van onze ambities, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. En we willen inwoners ontzien. Dat betekent dat we zowel op korte als op lange termijn geen lastenverhogingen willen doorvoeren. Ook woningbouw is voor ons een prioriteit. Je zult zien dat Heerhugowaard zich in de komende jaren zal door ontwikkelen en wel op zo’n manier dat iedereen hier een thuis kan vinden. En op een manier waarin groen de aandacht krijgt die het verdient. We kiezen ervoor om woningen te bouwen voor starters, maar ook bungalows voor senioren. De identiteit van Heerhugowaard versterken, onze woonplaats mooier en leefbaarder maken dan het nu al is, daar gaan we voor!’