ALKMAAR/DIJK EN WAARD - De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard verkennen hoe de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N242 (tussen Kooimeerplein en Verlaat bij de N241) kunnen worden verbeterd.


Afgelopen weken konden bewoners en gebruikers digitaal hun aandachtspunten en oplossingsrichtingen meegeven via de Wijkprikker. Op 28 november delen de provincie en gemeenten de opbrengsten met iedereen op de N242-inloopavond. In december volgt een tweede bijeenkomst: het N242-atelier, waar geïnteresseerden kunnen meepraten over mogelijke verbeterpunten en duurzame oplossingen.

Waarom dit onderzoek?

Op de provinciale weg N242 zijn iedere dag mensen en goederen op weg naar hun bestemming. Met de bouw van duizenden woningen en de vestiging van nieuwe bedrijven in de regio Alkmaar worden dat er komende jaren steeds meer. Samen met de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard verkent de provincie hoe de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N242 kunnen worden verbeterd. Het onderzoek richt zich op het deel van de N242 tussen het Kooimeerplein (bij de A9) in Alkmaar en Verlaat (bij de kruising met de N241) in Dijk en Waard. Naast autogebruik wordt ook gekeken naar kansen voor fietsers en het openbaar vervoer.

N242 Inloopavond

Tijdens de inloopavond neemt de provincie alle geïnteresseerden graag mee in een eerste beeld van de opbrengsten via de Wijkprikker en de knel- en verbeterpunten op en rond de N242. Bezoekers kunnen een korte presentatie bijwonen. Deze wordt gedurende de avond meermaals herhaald. Daarnaast is er een vrije inloop, waarbij deelnemers hun ideeën, problemen en oplossingen kunnen delen. Ook is er alle ruimte is om vragen te stellen. De N242-inloopavond vindt plaats op maandag 28 november van 19.00 tot 21.00 uur in Hotel Heer Hugo, Gildestraat 2 in Heerhugowaard. Geïnteresseerden hoeven zich niet vooraf aan te melden en kunnen deze avond op elk moment binnenlopen.

Praat mee tijdens N242 Atelier

Ruim 2 weken ná de inloopavond, op donderdagavond 15 december, vindt het N242 Atelier plaats. Tijdens dit Atelier staat het gesprek over verbeterpunten voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefomgeving rond de N242 centraal. Per wegdeel worden de opbrengsten uit de participatie via de Wijkprikker en de verschillende onderzoeken besproken. Inwoners, bedrijven, organisaties en professionals praten mee over wat voor hen belangrijk is bij duurzame oplossingen voor de N242.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de N242 zijn de experts! Zij weten het best wat er in hun buurt speelt. Daarom is hun mening zo waardevol. Door mee te praten tijdens het atelier kunnen zij mee richting geven aan de oplossingen.”

Meer informatie staat op www.noord-holland.nl/verkenningN242. Hier kunt u zich ook aanmelden voor het N242 Atelier, via het formulier onder ‘Meedenken’.

Het vervolg

Omdat het om complexe vraagstukken gaat, zullen de maatregelen om de N242 en omgeving bereikbaar, veilig en leefbaar te houden financieel ingrijpend zijn. Er moeten uiteindelijk keuzes worden gemaakt. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard besluiten na de verkenning welke oplossingen kansrijk zijn en verder worden uitgewerkt. Bij deze besluiten worden ook de uitkomsten van de participatie meegewogen. Het streven is om de maatregelen te koppelen aan het groot onderhoud aan de N242 (gepland vanaf 2026).