SINT PANCRAS - Langedijk wil in 2022 met Heerhugowaard fuseren. Voor die trouwpartij gaan niet overal de handen op elkaar. Sint Pancras zou liever met de andere buurman, Alkmaar, samengaan. Een petitie met die vraag wordt flink gesteund. "Van alle ondervraagden heeft tot nu toe tachtig procent getekend."


Sint Pancras roert zich over haar toekomst. De gemeente Langedijk, waar het dorp sinds 1991 onder valt, gaat per 2020 ambtelijk fuseren met Heerhugowaard. De Langedijker ambtenaren werken dan vanuit het Waardse gemeentehuis. Het college van B&W en de servicebalies blijven in Zuid-Scharwoude.

In 2022 willen de beide gemeente officieel 'trouwen'. Over deze voorgenomen fusie gaat de petitie die door de dorpsraad Sint Pancras is gestart. Veel inwoners van Sint Pancras hebben tijdens informatieavonden over de fusie al laten weten dat ze niet op Heerhugowaard zitten te wachten. Alkmaar heeft hun voorkeur.

Naar aanleiding van die onrust heeft de gemeente Langedijk een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de mening van stemgerechtigde Pancrassers. Uit dat onderzoek blijkt dat 62 procent Heerhugowaard afwijst. Maar de letterlijke vraag: "Heeft Alkmaar uw voorkeur?", werd in dat onderzoek niet gesteld.

De petitie van de dorpsraad bestaat uit die ene vraag. Vrijwilligers vragen huis-aan-huis naar de mening van de bewoners. Teken je wel, dan ben je voor Alkmaar. Teken je niet, dan ben je voor Heerhugowaard. Zo wil de dorpsraad een klip-en-klaar beeld schetsen van hoe het draagvlak is voor de fusieplannen van de gemeente.

En het loopt goed met de petitie. "Tachtig procent van de bevraagden tekent, maar absolute cijfers hebben we pas na de zomer", stelt Ron Spaans van de petitie-commissie van de dorpsraad. "Mensen voelen zich geografisch meer met Alkmaar verbonden, horen we vaak."

Sfeerloos
"We zijn veel meer gericht op Alkmaar en wat hebben wij nou met Heerhugowaard? We komen er nooit", licht een echtpaar hun ondertekening toe. "Heerhugowaard is sfeerloos", vindt een vrouw. "Ik voel me daar niet prettig en in Alkmaar wel."

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen vindt het goed dat de petitie gehouden wordt, het toont betrokkenheid. Hij heeft hem zelf, als inwoner van Pancras, niet ondertekend. Hij is tegen een fusie zonder het dorp. "Sint Pancras hoort er sinds 1991 bij. Ook gaan we binnenkort al ambtelijk fuseren. Wat mij betreft: Samen uit, samen thuis."

Volgens Nieuwenhuizen was het eerdere onderzoek onder de Pancrassers ook al duidelijk. Die uitkomst nemen we ook al mee in het herindelingsvoorstel. "We moeten dan het belang van het totaal afwegen tegen dat van een kleine groep. Pancras met 6000 inwoners tegenover 28.000 in totaal van Langedijk en 58.000 van Heerhugowaard."

De dorpsraad Sint Pancras neemt daar geen genoegen mee. De petitie gaat daarom straks naar de Tweede Kamer en de minister. "De gemeente wil met Heerhugowaard, maar er moet wel draagvlak zijn, en het ontbreken daarvan lijkt de petitie te gaan aantonen."