ALKMAAR - Als het aan de Provincie Noord-Holland ligt zijn de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug alsnog, zoals gepland, in maart 2019 klaar. De provincie wil zich bemoeien met de papierwinkel nadat de gemeente Alkmaar anderhalve week gelden een bouwstop oplegde.

Volgens de gemeente voldeden de door de aannemer ingestuurde tekeningen en berekeningen niet aan de norm die daarvoor gesteld is, en omdat men daardoor de veiligheid niet kon garanderen werd de bouw stil gelegd. Vanwege de onduidelijkheden in de kwestie heeft de Provincie nu aangegeven meer inzicht te willen krijgen in de situatie, hoewel de verantwoordelijkheid bij de gemeente Alkmaar blijft liggen.

Ondertussen zijn er steeds meer mensen die via social media hun verontwaardiging en ongerustheid uitspreken over de ontstane situatie rondom de Leeghwaterbrug. Velen vinden dat het project te lang werk in beslag neemt en hekelen de bureaucratie in deze.