HEERHUGOWAARD - De provincie Noord-Holland draagt 5,7 miljoen euro bij aan het verbeteren van de verblijfskwaliteit en bereikbaarheid van het stationsgebied in Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard gaat het gebied in de komende jaren ingrijpend transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Dat hebben Gedeputeerde Staten op 11 december besloten.

Wethouder Monique Stam reageert: 'Wij zijn heel erg blij dat Gedeputeerde Staten een boost wil geven aan het Stationsgebied zodat dat zich kan ontwikkelen tot een modern OV-knooppunt.'

Het stationsgebied van Heerhugowaard is toe aan een grootschalige verbeteringslag. De inrichting van het stationsgebied is verouderd en onsamenhangend. De bereikbaarheid voor langzaam verkeer is matig en goede en veilige fiets- en looproutes van en naar het station ontbreken veelal. Samen met bewoners, ondernemers, ProRail en NS heeft de gemeente daarom plannen ontwikkeld om zowel de bereikbaarheid als de kwaliteit van het stationsgebied te verbeteren.

''De ontwikkelingen in Heerhugowaard zijn een goed voorbeeld van hoe je een stationsgebied integraal aanpakt en een aantrekkelijke woon-werk-omgeving creëert', vindt gedeputeerde Wonen Joke Geldhof. 'Deze ontwikkelingen passen uitstekend in de opgave om zoveel mogelijk binnenstedelijk woningen te bouwen op goed bereikbare plekken, waar veel mensen naar op zoek zijn.'

De plannen van Heerhugowaard om de kwaliteit van de openbare ruimte in het stationsgebied en de loop- en fietsroutes naar het station te verbeteren sluiten goed aan bij de doelstellingen van de provincie Noord-Holland. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

De provincie Noord-Holland wil stationsomgevingen beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen. Zij heeft voor het verbeteren van OV-knooppunten 16,75 miljoen euro beschikbaar gesteld. 500.000 euro daarvan is eerder al toegekend aan de gemeente Castricum voor het verbeteren van de stationsomgeving.

De werkzaamheden in Heerhugowaard zullen in de komende 5 jaren worden uitgevoerd. De provincie draagt niet bij aan de kosten van een nieuwe tunnel onder het spoor. Deze wordt door de gemeente zelf betaald.