Vandaag dinsdag 21 juni neemt de gemeenteraad  tijdens een extra vergadering een besluit over de herbenoeming van burgemeester Han ter Heegde. Zijn tweede termijn als burgemeester van Heerhugowaard eindigt op 1 november van dit jaar. In een besloten deel van de vergadering vindt een geheime stemming met briefjes plaats. Daarna wordt het besluit tijdens het openbare deel van de vergadering bekend gemaakt.

De extra vergadering begint om 20.00 uur met het besloten deel. Om ongeveer 20.45 uur wordt het besluit bekend gemaakt.

Bij een herbenoeming van een burgemeester zijn er geen andere kandidaten. Burgemeester Han ter Heegde heeft begin dit jaar in een gesprek met de Commissaris van de Koning (CvdK) in Noord-Holland, de heer J. Remkes, laten weten beschikbaar te zijn voor een derde termijn. Vanuit de gemeenteraad is vervolgens een vertrouwencommissie ingesteld die de aanbeveling heeft voorbereid waarover op 21 juni wordt gestemd. Een functioneringsgesprek met de burgemeester is onderdeel geweest van de procedure.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken moet het besluit van de gemeenteraad voor 1 november bekrachtigen, waarna de herbenoeming officieel is.

 

De heer Ter Heegde is sinds 1 november 2004 burgemeester van Heerhugowaard. Daarvoor was hij van 1999-2004 burgemeester van buurgemeente Langedijk.