DIJK EN WAARD - Op dinsdag 23 april besloot de raad tijdens de raadsvergadering over het integraal parkeerbeleid.


De raad heeft het integraal parkeerbeleid 2024 – 2030 vastgesteld. Voor dit onderwerp waren veel belangstellenden naar het gemeentehuis gekomen. In totaal zijn er tien amendementen en moties door de verschillende fracties ingediend over de tarieven en de vergunningen. Hiermee probeerden deze fracties het integraal parkeerbeleid aan te passen. Daarvan zijn er drie aangenomen. Het amendement dat is aangenomen leidt tot de volgende wijzigingen in het integraal parkeerbeleid:

· Voor de eerste bewonersvergunning worden administratieve kosten à € 25 in rekening gebracht.
· De tweede bewonersvergunning wordt betaald (€100 per jaar voor tweede bewonersvergunningen, € 450 per jaar voor bedrijven).
· Wie een parkeerplaats op eigen terrein heeft, komt niet in aanmerking voor een eerste parkeervergunning. Zo wil de gemeente parkeren op eigen terrein aanmoedigen.

De raad heeft ook een motie over fietsparkeren aangenomen. De raad wil dat er concrete maatregelen worden genomen om het fietsparkeren veiliger te maken. Er worden teveel fietsen gestolen.

Verder is de motie aangenomen om een tijdelijke ontheffing van zes weken voor bedrijven die langdurige werkzaamheden bij inwoners verrichten, toe te voegen aan het integraal parkeerbeleid. Zo hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van de beschikbare uren voor de bezoekersregeling.

Het doel is om het nieuwe parkeerbeleid per 1 januari 2025 in te voeren.