HEERHUGOWAARD - De gemeenteraad is op 28 november met een ruime meerderheid akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van zo'n 24 miljoen euro voor de aanpak van de Zuidtangent in het Stationsgebied.

Daarmee worden Heerhugowaard en het Stationsgebied beter bereikbaar. Bovendien worden de Zuidtangent, het Stationsplein en de Umbriëllaan veiliger en aantrekkelijker voor alle verkeersdeelnemers. Het is een volgende stap in de ontwikkeling van het hele Stationsgebied tot een modern duurzaam OV-knooppunt. Want ook daar sprak de raad zich gelijktijdig over uit. De gemeente heeft gespaard voor de ondertunneling van het spoor. Daar betaalt het rijk ook aan mee, Er wordt bovendien nog een bijdrage verwacht van de provincie van 6 miljoen euro voor de bereikbaarheid en veiligheid op de kruispunten van de Zuidtangent en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Als dat geld er onverhoopt niet komt, komt het college met een nieuw voorstel naar de raad. De verwachting is dat in 2018 duidelijkheid komt over de provinciale bijdrage.

De gemeente wil samen met NS, ProRail en de provincie van het Heerhugowaardse Stationsgebied een modern ov-knooppunt maken. Een belangrijke op- en overstap voor reizigers in een groene, duurzame omgeving. En tegelijkertijd een plek met een mix aan scholen, werk, wonen en voorzieningen met het fraaie buitengebied met de Broekerveiling op een steenworp afstand. Projectontwikkelaars kunnen investeren in verschillende soorten woningen en meer bedrijven en instellingen kunnen zich er vestigen.

Het Stationsgebied moet een aantrekkelijk en veilig gebied worden voor reizigers, bewoners en ondernemers die er wonen en werken. Daarvoor is in ieder geval een goede verkeersafwikkeling nodig en die laat op dit moment te wensen over. Met twee klankbordgroepen van bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties heeft de gemeente zich de afgelopen maanden gebogen over de toekomst van het Stationsgebied en over oplossingen voor die betere verkeersafwikkeling en meer veiligheid. De huidige gelijkvloerse spoorwegovergang, de Umbriëllaan en de kruispunten Zuidtangent-Stationsplein en Zuidtangent-Industriestraat zijn de grootste knelpunten. Ondertunneling van het spoor is een eerste voorwaarde voor een betere bereikbaarheid en meer veiligheid, vinden ook de klankbordgroepen. Op het kruispunt Zuidtangent-Stationsplein zijn verkeerslichten de beste oplossing voor een goede doorstroming van het verkeer en veilig oversteken van voetgangers en fietsers van en naar het station en de voorzieningen. Voor het kruispunt Zuidtangent-Industriestraat is voor overstekend verkeer een oplossing van een fly-over parallel aan het spoor bedacht. Die leidt vanaf de N242 onder andere direct naar het P+R terrein en vanuit het Stationsgebied is het een veilige route terug de stad in. Daarmee is de route van de Industriestraat naar de N242 voor gemotoriseerd verkeer ook op de toekomst voorbereid.

Het gemeentebestuur is in gesprek met de provincie. De gevraagde bijdrage is onder andere bedoeld voor de oplossingen van hiervoor genoemde kruispunten en is randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het gebied tot een modern knooppunt.