HEERHUGOWAARD - Op 21 november 2018 diende in de rechtbank te Amsterdam een kort geding tussen achttien gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord1 en jeugdhulpaanbieder Parlan. Parlan heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in het voornemen van de gemeenten om de uitvoering van JeugdzorgPlus aan jeugdhulpaanbieder Horizon te gunnen. Op 5 december 2018 heeft de rechter uitgesproken dat de gemeenten de aanbesteding JeugdzorgPlus naar behoren hebben doorlopen. Het contract voor JeugdzorgPlus zal dan ook definitief gegund worden aan jeugdhulpaanbieder Horizon.

Gemeenten gaan op zeer korte termijn met Parlan en met Horizon in gesprek. Zij gaan zich ervoor inzetten dat elk kind – of het nu reeds in Transferium verblijft of nieuw in zorg komt bij Horizon – de JeugdzorgPlus krijgt die het nodig heeft. Omdat de definitieve gunning wegens de juridische procedure is uitgesteld, is besloten om het contract met Horizon vanaf februari 2019 in te laten gaan.

Wethouder John Does, woordvoerder namens de achttien gemeenten, zegt hierover: “Het is eerder gezegd, maar we hebben één grote gemeenschappelijke drijfveer: we willen allemaal het beste voor deze groep kwetsbare jongeren. Jongeren hebben recht op de best mogelijke zorg. Daar zijn we het over eens. Elk kind verdient een toekomst. We hebben er vertrouwen in dat wij samen tot afspraken komen over de zorgcontinuïteit om de onrust bij jongeren, ouders en betrokkenen spoedig weg te kunnen nemen.”