HEERHUGOWAARD - Drijft u bij een stevige regenbui uw tuin of straat uit? Is het met tropische temperaturen niet uit te houden in uw betegelde tuin? Is het park bij u in de buurt dagen na een hoosbui nog te drassig om lekker met de hond te lopen? Heeft storm Bella in december uw schutting het laatste zetje gegeven? Het zijn allemaal voorbeelden hoe u in uw directe leefomgeving last kunt hebben als gevolg van het veranderende klimaat. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien, langere periodes van droogte en meer snikhete dagen en nachten. Als we geen actie ondernemen, zal dit in de toekomst steeds vaker voorkomen. Het is nodig om maatregelen te nemen waardoor we minder kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Publiekspeiling

Om uit te vinden in hoeverre u de effecten van klimaatverandering voelt en wat u er zelf aan denkt te kunnen doen, houden de gemeenten in de regio Alkmaar in januari een publiekspeiling. Met deze peiling willen we in beeld krijgen hoe u over het thema klimaat denkt en welke oplossingen u wenselijk vindt. Met de zeven gemeenten uit de regio en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wordt er een plan gemaakt waarin we beschrijven hoe we de gevolgen van klimaatverandering het hoofd bieden. Uw mening wordt hierin meegenomen, dus vul de peiling in.

De vragenlijst heeft 15 vragen en vult u in ongeveer 5 minuten in. U kunt de peiling invullen tot 22 januari 2021. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De vragenlijst is te vinden op https://bit.ly/392QG7V of te bereiken via een link op de website van uw gemeente.