HEERHUGOWAARD - Op 24 augustus 2017 is er een artikel in de Alkmaarsche Courant gepubliceerd over de natuurbegraafplaats Geestmerloo en de rol van het recreatieschap Geestmerambacht bij dat initiatief. Dit naar aanleiding van ingediende raadsvragen in Langedijk. De rol die het recreatieschap in dit artikel wordt toegedicht is niet juist. Het bestuur van het recreatieschap hecht er waarde aan om de juiste informatie over dit onderwerp te publiceren.

Recreatieschap eigenaar gronden

Het recreatieschap heeft op dit moment geen lening verstrekt aan de ondernemer Dunweg om dit project te kunnen realiseren en is ook niet voornemens om dit te doen. De natuurbegraafplaats Geestmerloo is gepland op een gedeelte van in totaal 24 hectare (landbouw)grond, die momenteel in eigendom is van recreatieschap Geestmerambacht.

De bestemming van deze gronden is (te ontwikkelen) recreatiegebied. Het is dan ook de bedoeling om dit hele gebied in de toekomst om te vormen tot een nieuw stuk recreatiegebied. Voor het uitvoeren van het project ‘natuurbegraafplaats Geestmerloo' heeft Ondernemer Dunweg bij de gemeente Alkmaar een ontheffing aangevraagd om 11 hectare van het totale gebied te gebruiken voor het natuurbegraven. De kosten voor het inrichten en onderhouden van deze 11 hectare zijn voor rekening van ondernemer Dunweg.

Achtergrondinformatie natuurpark Geestmerloo

Het nieuw aan te leggen natuurpark Geestmerloo maakt onderdeel uit van het recreatiegebied Geestmerambacht, dat in totaal zo'n 700 hectare groot is. De grond van het recreatiegebied is eigendom van Recreatieschap Noord-Holland. Het bestuur van het recreatiegebied Geestmerambacht wordt gevormd door afgevaardigden van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Bergen. In het natuurpark komen recreatieve voorzieningen zoals een speelveld en waterspeelplaats. In totaal zal er zo'n 3 hectare aan wateroppervlakte worden toegevoegd en verschijnen er in de toekomst diverse wandelpaden. Een onderdeel van het natuurpark Geestmerloo is de natuurbegraafplaats van ondernemer Dunweg. Meer informatie over het project is te vinden via www.geestmerloo.nl.