DIJK EN WAARD - Gemeente Dijk en Waard begint vanaf 20 maart met het maaien van alle grasvelden en diverse bermen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het gras staat al behoorlijk hoog door het zachte weer in februari. Om alles netjes te kunnen maaien, kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wilt u bootjes, aanhangwagens en andere obstakels verwijderen? En valt uw oog daarbij op zwerfafval? Een klein moeite om dit bij restafval te gooien. Zo werken we samen aan een nette leefomgeving.

Maaien

We geven opdracht aan een aannemer om deze werkzaamheden te doen. Hierbij houdt de aannemer rekening met de aanwezige flora en fauna. De maaiwerkzaamheden vinden systematisch plaats van Noord naar Zuid en duren enkele weken. Ook de ecologische bermen worden gemaaid.

Obstakels graag verwijderen

Wij vragen u vriendelijk om alle obstakels, zoals boten, surfplanken, aanhangwagens, palen, kettingen, touwen, afvalbakken en vlotten weg te halen. Zo kunnen onze medewerkers ongestoord hun werk goed en netjes uitvoeren. De boten en andere obstakels die in het gras liggen bemoeilijken niet alleen het maaien, maar zorgen ook voor kale plekken in het gras. Het kan schade veroorzaken aan materiaal van bosmaaiers of maaimachines.

Zwerfafval? Pak het op!

Valt uw oog bij het opruimen op zwerfafval? Een kleine moeite om dat ook op te ruimen en bij restafval te gooien. Het zou toch jammer zijn als het afval door de maaimachine wordt verpulverd en in het milieu terecht komt. Zo werken we samen aan een schone gemeente!

Meer informatie over het maaibeleid van Dijk en Waard is te lezen op www.dijkenwaard.nl/wonen-en-leven/groen/maaien