HEERHUGOWAARD - Het Stationskwartier. Dat is de nieuwe naam voor het stationsgebied van Dijk en Waard. Burgemeester en wethouders hebben de nieuwe naam officieel vastgesteld. Dit gebied grenst direct aan de nieuwe woon- en werklocatie De Frans.


Het Stationskwartier heeft alles in zich heeft om door te groeien naar een goed bereikbaar en aantrekkelijk stedelijk (OV-)knooppunt, waar belangrijke functies en voorzieningen samenkomen.

De veranderingen in het Stationskwartier worden steeds meer zichtbaar. Zo is de gemeente al in een vergevorderd stadium met het plan voor een spoorwegonderdoorgang op de drukke Zuidtangent. Hiermee wordt de bereikbaarheid van het Stationskwartier sterk verbeterd, evenals de verkeersdoorstroming en de veiligheid voor voetgangers en fietsers.

De naam Stationskwartier is op zich niet uniek, maar de naam sluit wel uitstekend bij de ontwikkeling van een aantrekkelijk OV-knooppunt. Er zijn meer steden die aan hun stationsomgeving de naam Stationskwartier hebben toegekend. In elke stad staat het Stationskwartier voor een gebied waar veel gebeurt, van reizen, wonen en werken tot winkelen en ontspannen. In Dijk en Waard zeggen we: Stationskwartier, alles komt samen.

Gemeente Dijk en Waard werkt met veel verschillenden personen en partijen aan de herontwikkeling van het stationsgebied. Inwoners en ondernemers en lokale organisaties worden bij de toekomstplannen betrokken, maar ook andere overheden (zoals de provincie Noord-Holland, de rijksoverheid en de Europese Unie), NS, ProRail, onderwijsinstellingen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en uiteraard de projectontwikkelaars die nieuwe woningen en voorzieningen realiseren.

Zie voor meer informatie: www.dijkenwaard.nl/stationsgebied.

Klik hier voor een animatiefilmpje over het nieuwe Stationskwartier.