HEERHUGOWAARD - Wilt u een leuke activiteit in uw wijk, buurt of dorp organiseren waarbij mensen elkaar ontmoeten en beter leren kennen, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een financiële bijdrage van stichting Bewonersinitiatieven Dijk en Waard (BIDW). U kunt uw aanvraag indienen via www.bidw.nl.

De gemeente geeft jaarlijks een budget 27.500 euro aan stichting Bewonersinitiatieven Dijk en Waard. De stichting heeft de opdracht dit geld te verdelen onder inwoners die een leuk idee hebben om met elkaar het wonen in Dijk en Waard wat gezelliger te maken. "Hierbij gaat het om lokale kleinschalige activiteiten die de sociale samenhang en verbinding bevorderen. Denk aan een buurtbarbecue, wijkspeurtocht of Koningsdag-activiteit voor een wijk, dorp of straat," legt wethouder René Schoemaker uit. "Het budget is bedoeld voor al dit soort initiatieven in de hele gemeente. Kortom activiteiten voor en door Dijk en Waarders."

Inwoners beoordelen aanvragen
Het stichtingsbestuur, dat bestaat uit inwoners van Dijk en Waard, beoordeelt de aanvragen en keert bedragen uit. De ingediende activiteiten worden dus niet door de gemeente beoordeeld, maar door inwoners. De stichting heeft de expertise in huis om mensen te ondersteunen in hun aanvraag en als er alternatieven zijn hen hierin te begeleiden.

Om de subsidieregeling voor een breed publiek toegankelijk te maken is de manier van aanvragen en de behandeling van de aanvragen zo simpel mogelijk ingericht. Een aanvraag kan gedaan worden op www.bidw.nl en hoeft aan een beperkt aantal voorwaarden voldoen. De verantwoording is minimaal met het aanleveren van een kort inhoudelijk en financieel verslag en foto's van de activiteit voor de website van de stichting.

De gemeente evalueert eind dit jaar of deze laagdrempelige manier van het stimuleren van inwonersinitiatieven werkt. Bij positieve ervaringen worden de subsidieregeling en de werkwijze voortgezet, onder voorbehoud van beschikbaar budget.

Versterking
De stichting bestaat nu uit drie personen uit Dijk en Waard. Er wordt nog gezocht naar drie of vier vrijwilligers die de stichting willen komen versterken. Benieuwd naar wat stichting Bewonersinitiatieven Dijk en Waard voor u kan betekenen of interesse om zelf bij de stichting betrokken te zijn? Kijk dan voor meer informatie op www.bidw.nl.